Συνταγματική κρίθηκε η απόφαση για την επιμήκυνση του χρόνου εργασίας των υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα στην Πορτογαλία.

Ο σχετικός νόμος που θεσπίστηκε στα τέλη Αυγούστου προέβλεπε ότι ο χρόνος εργασίας των υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα επιμηκύνεται από 35 σε 40 ώρες κάτι που δημιούργησε πολιτικές αντιδράσεις και προσφυγή της αντιπολίτευσης στο ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. Στην απόφασή τους οι πορτογάλοι δικαστές αναφέρουν πως πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο δημοσιονομικής πειθαρχίας, που είναι «πολύ κοντά στο καθεστώς που προβλέπει ο κώδικας εργασίας για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα». Σημειώνεται ότι το ίδιο δικαστήριο τον Απρίλιο, αρνήθηκε την κατάργηση του 14 μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, ενώ τον Αύγουστο είχε απορρίψει ένα κείμενο που διευκόλυνε τις απολύσεις.