Έρευνα δείχνει ότι μόνο το 34% των νέων μάνατζερ πετυχαίνει στον νέο του ρόλο και συμβάλλει στην επιτυχία του οργανισμού του!

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές επιλογές για να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε μια παρέμβαση ανάπτυξης νέων μάνατζερ.

Η λύση που προτείνουμε εδώ είναι για τις περιπτώσεις που:

  1. Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ατόμων για τη δημιουργία ομάδας.
  2. Υπάρχουν περιορισμοί στον προϋπολογισμό.
  3. Ο χρόνος είναι περιορισμένος.

Το ψηφιακό πρόγραμμα Blanchard Management Essentials® διάρκειας 2,5 ωρών, βασισμένο στο βιβλίο «Ο Μάνατζερ του Ενός Λεπτού», είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει νέους μάνατζερ να κάνουν τη μετάβαση στον νέο τους ρόλο με αποτελεσματικό και πρακτικό τρόπο, κατανοώντας πώς αλλάζoυν οι στόχοι, οι σχέσεις και η επίδραση που έχουν.