Οι αποδοχές, παροχές και προοπτικές για εργασίας, απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών στον τομέα Πληροφορικής και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνουν το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) και το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), την Τρίτη 12 Οκτωβρίου στις 17.00, στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Κάτω Πατήσια).

Σκοπός της εσπερίδας είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις τάσεις της ελληνικής αγοράς, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα σε θέματα αμοιβών και παροχών, εργασίας και απασχόλησης των στελεχών στον τομέα της Πληροφορικής και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο πλαίσιο της εσπερίδας θα διεξαχθεί συζήτηση για τη συμβολή του Information Technology και του Human Resources Management για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορικής, συμβούλους επιχειρήσεων, καθώς και σε όσα στελέχη ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις του τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Απευθύνεται επίσης σε φοιτητές και στελέχη που έχουν προβληματισμούς σε θέματα απασχόλησης και εξέλιξης της  προσωπικής τους καριέρας. Για περισσότερες πληροφορίες: www.eede.gr.