Μια έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από κοινού από το CIPD, το Health and Safety Executive (HSE) και το Investors in People (IIP) οδήγησε στην καταγραφή 12 συμπεριφορών, οι οποίες αποδείχθηκαν αποτελεσματικές για τη διαχείριση του άγχους στην εργασία.

Η κατάρτιση της λίστας των συγκεκριμένων συμπεριφορών έρχεται ως απάντηση στο γεγονός ότι το στρες, αλλά και άλλες ψυχικές ασθένειες είναι η δεύτερη αιτία απουσιών, η οποία κοστίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο γύρω στα 26 δις λίρες ετησίως.

Ορισμένες από αυτές τις καλές πρακτικές των μάνατζερ γραμμής που έχουν καταγραφεί στη χάρτα είναι: διαχείριση συναισθημάτων, διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων, τιμιότητα και συναισθηματική δέσμευση.

Ο Ben Willmott, σύμβουλος εργασιακών σχέσεων στο CIPD, δήλωσε: «Οι εργοδότες οι οποίοι επενδύουν σε εκπαίδευση και ανάπτυξη των μάνατζερ με σκοπό να επιβεβαιώσουν ότι οι τελευταίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του εργασιακού άγχους θα βιώσουν και επιπρόσθετα οφέλη, όπως η μείωση των συγκρούσεων, χαμηλότερα επίπεδα οικειοθελών αποχωρήσεων, αύξηση της κινητοποίησης και της δέσμευσης».

Πηγή: www.cipd.co.uk/pressoffice