Στροφή προς συντηρητικές μεθόδους και επιφυλακτικότητα στις αποφάσεις και στις αντιλήψεις των ηγετών των οργανισμών της χώρας μας, αποκαλύπτει νέα έρευνα της Stanton Chase. Η αισιοδοξία των περασμένων ετών έχει παραχωρήσει τη θέση της σε ανασφάλεια, ενώ η τάση για ανοίγματα στο εξωτερικό έχει μετατραπεί σε εσωστρέφεια.

<‘Σελίδα 1: Μειωμένες ευκαιρίες και η έλλειψη ταλέντων’>
Εν μέσω διεθνούς οικονομικής ύφεσης, τα 307 ανώτατα στελέχη που συμμετείχαν στη μελέτη “CEO Census” της εταιρείας Stanton Chase, εμφανίζονται απαισιόδοξα σε σύγκριση με το περασμένο έτος. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2008 και υλοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχει ως στόχο να αποκαλύψει που παρουσιάζονται οι περισσότερες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά και πόσο ενδιαφέρονται οι «οδηγοί της ελληνικής οικονομίας» για μια αλλαγή στην καριέρα τους. Επιπλέον, αναζητά πόσο διατεθειμένοι είναι να εγκατασταθούν στο εξωτερικό, τους παράγοντες ικανοποίησης από την εργασία τους, καθώς και τους λόγους που θα τους οδηγούσαν σε αλλαγή καριέρας.

Μειωμένες ευκαιρίες
Οι Έλληνες CEOs πιστεύουν ότι οι διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες στους διάφορους τομείς είναι περιορισμένες, με τις αγορές των Καταναλωτικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, καθώς και των Επιστημών Υγείας και Ομορφιάς να εμφανίζουν μια πιο θετική εικόνα. Την ίδια στιγμή, κλάδοι όπως η Βιομηχανία, οι Οικονομικές Υπηρεσίες, η Κυβέρνηση, η Εκπαίδευση και οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί θεωρούνται λιγότερο υποσχόμενοι για επαγγελματική εξέλιξη. Στην παρούσα φάση της κρίσης, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι ηγέτες των οργανισμών στρέφονται προς τομείς που συνδέονται με την καθημερινή ζωή. Τα συμπεράσματα της φετινής έρευνας έρχονται σε αντιδιαστολή με την αντίστοιχη του 2007, όταν τα Καταναλωτικά Προϊόντα και οι Υπηρεσίες μαζί με τα Προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς δε θεωρούνταν ιδιαίτερα ελκυστικοί κλάδοι για την εξέλιξη της καριέρας ενός Γενικού Διευθυντή σε σχέση με αυτούς της Τεχνολογίας και των Χρηματοοικονομικών.

Πού «χτυπάει» η έλλειψη ταλέντων;
Οι μεγαλύτερες ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρούνται στη Γενική Διοίκηση (64,5%), την Eφοδιαστική Aλυσίδα-Logistics (49,1%), τις Πωλήσεις (40.8%) και το HR (39.6%) (βλ. Γράφημα 1). H παγκοσμιοποίηση και ο έντονος ανταγωνισμός απαιτούν αλλαγή νοοτροπίας και αναθεώρηση των προτεραιοτήτων, και αυτό αντανακλάται στην έλλειψη των ταλέντων στη Γενική Διοίκηση. Παρόμοια, η διεθνής διακίνηση των προϊόντων δημιουργεί ανάγκες στον κλάδο των logistics. Επιπλέον, η έλλειψη ταλέντων στον ακαδημαϊκό χώρο επιβραδύνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Τέλος, το ξέσπασμα του «πολέμου των ταλέντων», λόγω της γήρανσης του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει μεταβάλει τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το γεγονός αυτό έχει αναβαθμίσει το ρόλο των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδιότητες που ξεχωρίζουν
Η Παραγωγικότητα, η Ευελιξία, η Προσαρμοστικότητα, καθώς και το Ισχυρό Σύστημα Αξιών κρίνονται οι σημαντικότερες ιδιότητες ενός ηγέτη σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος. Η σημασία των ηγετικών ικανοτήτων, όπως η Δημιουργικότητα και η Δυνατότητα Διαχείρισης Αλλαγών (Change Management) έχει μειωθεί, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2007, αν και, φυσικά, παραμένει σε υψηλά επίπεδα (βλ. Γράφημα 2). Η αλήθεια είναι, ότι οι Έλληνες CEOs επιθυμούν και επιδιώκουν τις προκλήσεις, γι’ αυτό και παράγοντες όπως η Προσωπική Ανάπτυξη και ο Βαθμός Διοικητικής Ευθύνης και Αυτονομίας αποτελούν βασικές παραμέτρους ικανοποίησης στον επαγγελματικό τους χώρο. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται να έχουν κάνει στροφή προς πιο συντηρητικό τρόπο σκέψης, εξακολουθούν και επιδιώκουν αυτονομία και πλήρη έλεγχο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητά τους.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Φόβος απέναντι στο άγνωστο και αποτελεσματική διαχείριση καριέρας’>
Φόβος απέναντι στο άγνωστο
Οι ερωτηθέντες είναι πιο απρόθυμοι, σε σχέση με το περασμένο έτος, να διερευνήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ο κορεσμός της αγοράς φαίνεται ότι είναι η κυριότερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν, ενώ λαμβάνουν σημαντικά υπ’ όψιν ως δυσμενή παράγοντα, την ανάγκη αλλαγής στο προφίλ ηγεσίας τους και στη νοοτροπία που πιθανώς απαιτείται στο πλαίσιο μίας τέτοιας μετακίνησης. Στην περίπτωση, όμως, που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε άλλη εταιρεία, η Προοπτική Εξέλιξης (career development) είναι ο κυριότερος παράγοντας που εξετάζουν, μέσα από το πρίσμα της ευρύτερης επαγγελματικής ευθύνης, ή μίας ανώτερης θέσης στην ιεραρχία.

Απροθυμία, επίσης, παρατηρείται, συγκριτικά με το 2007, σχετικά με πιθανή μετεγκατάσταση στο εξωτερικό, παρά τις αυξημένες ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αναδυόμενες αγορές. Στην περίπτωση που θα εξέταζαν θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι πιο κοντινές και οικείες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, έρχονται σαφώς πρώτες στις προτιμήσεις τους.

Αποτελεσματική διαχείριση καριέρας
Τα ανώτατα στελέχη, τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ως τον περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη αλλαγής στην καριέρα τους, τη δημιουργία δικτύου γνωριμιών. Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη χρονιά που είχε δηλωθεί σαφής προτίμηση στις εταιρείες ανεύρεσης στελεχών.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η επέκταση του προσωπικού δικτύου φαίνεται ότι είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων, ενώ η ανάπτυξη διεθνούς εμπειρίας ή των προσωπικών ικανοτήτων έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
<‘here’>