Η Randstad εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και μέσα από την έρευνα Workmonitor καταγράφει τις τάσεις στην ελληνική αγορά εργασίας. Η πρόσφατη έρευνα Workmonitor, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Randstad για το δ’ τρίμηνο του 2011, εξετάζει τις προοπτικές για το 2012 από την πλευρά των εργαζομένων και συγκεκριμένα τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τις απολαβές, τις παροχές και την ικανοποίηση στην εργασία τους.

Τα ευρήματα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν εμφανίζουν μια σαφή εικόνα. Ενώ στις περισσότερες χώρες οι εργαζόμενοι για το 2012 προβλέπουν ότι θα έχουν μεγαλύτερες απολαβές σε σχέση με το 2011, στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Τσεχία και η Ουγγαρία αναμένεται μια πολύ δύσκολη χρονιά.

Στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα (74%) δήλωσαν ότι για το 2011 η εταιρεία στην οποία εργάζονται είχε μια δύσκολη χρονιά σε σχέση με τα οικονομικά της αποτελέσματα. Το 79% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι το 2012 θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες.

Στα ευρήματα καταγράφεται ότι 8 στους 10 Έλληνες εργαζόμενους πιστεύουν ότι το 2012 θα έχουν μικρότερες διαθέσιμες απολαβές σε σχέση με το 2011. Επίσης, το 81% πιστεύει ότι οι απολαβές που λαμβάνουν δεν εκφράζουν την πραγματική τους απόδοση. Ταυτόχρονα, στις υπόλοιπες χώρες μόλις το 60% των εργαζομένων είχε την ίδια αίσθηση με τους Έλληνες εργαζόμενους.

Στην Ελλάδα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 80%, δεν αναμένονται αυξήσεις στις απολαβές στο τέλος του 2011, ούτε και κάποια σχετική βελτίωση αναφορικά με τις παροχές για το 2012. Από το σύνολο των αποτελεσμάτων σε όλο τον κόσμο παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται εκτός της Ευρώπης και συγκεκριμένα στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κίνα, την Ινδία και το Μεξικό παρουσιάζονται περισσότερο αισιόδοξοι και πάνω από το 80% αναμένουν αυξημένες απόλαβες, bonus ή να προκύψει βελτίωση στις λοιπές παροχές που λαμβάνουν. Οι προσδοκίες για τους περισσότερους Ευρωπαίους εργαζόμενους βρίσκονται γενικά σε χαμηλότερα επίπεδα.

To 64% των εργαζομένων στην Ελλάδα δήλωσε ότι είναι προετοιμασμένοι να μετακινηθούν στο εξωτερικό για μια θέση εργασίας που θα προσφέρει καλύτερες απολαβές, ενώ μόλις το 32% θα λάμβανε την ίδια απόφαση εφόσον θα υπήρχε μια θέση εργασίας ιδανική για τα προσόντα και τις ικανότητές τους.

Η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων ακολούθησε και πάλι πτωτική τάση
Το γενικό επίπεδο αυτοπεποίθησης αναφορικά με την εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους έξι μήνες παρουσίασε και πάλι πτωτική τάση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μόλις το 35,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα μπορεί να βρει ανάλογη εργασία με εκείνη που είχε στους επόμενους έξι μήνες, ποσοστό το οποίο παρουσίασε μείωση 29,5% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2010.

Οι εργαζόμενοι στη Δανία, την Ινδία, το Μεξικό αλλά και την Ελλάδα παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης σε σχέση με πριν από τρεις μήνες. Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι στην Κίνα, την Ινδία και το Μεξικό παρουσίασαν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με την αυτοπεποίθησή τους για την εύρεση μιας νέας εργασίας. Τα χαμηλότερα ποσοστά συνολικά σημειώθηκαν στην Ελλάδα και την Ιαπωνία.

Από το σύνολο των Ελλήνων που ρωτήθηκαν για το δ’ τρίμηνο του 2011, σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους (49%) φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2011. Αντίστοιχα σε παγκόσμιο επίπεδο οι εργαζόμενοι που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο φόβο για την εργασία τους είναι οι Έλληνες και οι Ινδοί.

Ο «δείκτης κινητικότητας» της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την ετοιμότητα του εργαζόμενου να αλλάξει εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικανοποίηση του ατόμου, το φόβο της απόλυσης, την ανάγκη για νέες προκλήσεις και την αυτοπεποίθηση ότι θα καταφέρει να βρει νέα εργασία.

Ο δείκτης κινητικότητας για το δ’ τρίμηνο έφτασε τις 103 μονάδες και σημείωσε αύξηση σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2011, όπου ήταν στις 99 μονάδες. Αυτό μπορεί επίσης να ερμηνευτεί ως μια γενικότερη αύξηση στη συνολική δραστηριότητα της αγοράς εργασίας. Το 12,6% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι αναζήτησε ενεργά νέα εργασία, ποσοστό που παρουσίασε αύξηση 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.


Εργασιακή Ικανοποίηση
Στη τελευταία έρευνα Workmonitor διαπιστώθηκε ότι το 59% των Ελλήνων εργαζομένων είναι ικανοποιημένο με την εργασία του, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2011. Στην Ευρώπη, παραπάνω από το 50% των εργαζομένων παρέμεινε ικανοποιημένο από την δουλειά του. Από τους συμμετέχοντες στην Ελλάδα, η ηλικιακή ομάδα 45 – 54 ετών παρουσίασε την υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση η οποία έφτασε το 70%.

Τα χαρακτηριστικά της έρευνας Workmonitor της Randstad
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του πρώτου Workmonitor στην Ολλανδία το 2003 και πιο πρόσφατα στη Γερμανία, η έρευνα πλέον διεξάγεται σε 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας την Ευρώπη, την Ασία, την Ωκεανία και την Αμερική. Η έρευνα Workmonitor δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor εντοπίζει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν, καθώς και την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο. Έτσι παρέχεται μία ουσιαστική κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι. Πέραν από τις εργασιακές μετακινήσεις, μέρη της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

Η έρευνα διεξάγεται μέσω online ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος δείγματος στην Ελλάδα ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τη Survey Sampling International. Η έρευνα για το δ’ τρίμηνο του 2011 διεξήχθη από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου 2011.

Randstad: Shaping the World of Work
Η Randstad ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν την εύρεση και επιλογή προσωπικού (προσωρινή και μόνιμη απασχόληση), την εξειδικευμένη στελέχωση (Professionals), το inhouse, το outsource-payrolling, καθώς και το HR Solutions (outplacement, coaching).

Η Randstad αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στον κόσμο, κατέχοντας μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στην Αργεντινή, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Στο τέλος του 2010 η Randstad απασχολούσε περίπου 27.500 υπαλλήλους που εργάζονται σε 4.200 υποκαταστήματα σε 43 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2010 έφτασαν τα 14,2 δισ. ευρώ. Η Randstad ιδρύθηκε το 1960 και τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας. Η μετοχή της Randstad Holding nv είναι καταχωρημένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.randstad.gr.

Good To Know You

Για περισσότερες πληροφορίες:
Άννα Σύκαλου – Σεφτελή, Marketing & Communications Manager, Randstad Hellas SA, Τ: 210 6770523, E:
[email protected], S: www.randstad.gr.