Από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου θα αρχίσει να καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων 2019 σε όλους τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και παίρνουν το επίδομα ανεργίας, καθώς και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, με το ύψος του δώρου να εξαρτάται από το πόσο διάστημα ήταν άνεργοι μέσα στο τρέχον έτος.

Αναλυτικότερα, το ποσό του δώρου Χριστουγέννων που θα πάρουν ισούται με ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας, εφόσον λάμβαναν το επίδομα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ στην περίπτωση που έπαιρναν για διάστημα μικρότερο από το παραπάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα, ολόκληρο το δώρο, που είναι ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, δικαιούνται οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Επιπροσθέτως, όσοι από τους μισθωτούς που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν κράτησε το ανάλογο χρονικό διάστημα, δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, δηλαδή 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, με τους μισθωτούς που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημέρων να δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.