Ποσοστό άνω του 15% των εργαζόμενων, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας, βρίσκονται στα όρια υψηλού κινδύνου στους παράγοντες της οργανωσιακής κουλτούρας, των απαιτήσεων, και της εργασιακής ανασφάλειας, σύμφωνα τα στοιχεία έρευνας που παρουσιάστηκε στο 5ο ΕΑΡ Forum με θέμα «EAP & ROI: Proven Workplace Outcomes» που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου στην Αθήνα.

Ειδικότερα, το 5o ΕΑΡ Forum εστίασε στη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην υλοποίηση των ΕΑΡ (Employee Assistance Programs) στον εργασιακό χώρο με μετρήσιμα ποιοτικά αλλά κυρίως οικονομικά θετικά αποτελέσματα σε δείκτες απόδοσης, όπως ενίσχυση υγείας και ευεξίας, αύξηση παραγωγικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση αποτελεσματικότητας των στελεχών, με τη βοήθεια των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικό κόστος, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, να έχουν αποτελεσματικότερη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων και να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα, και την ανταγωνιστικότητά τους.

Στο Forum παρουσιάστηκαν επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα συνολικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του καινοτόμου εργαλείου P.R.I.W.A. (Psychosocial Risks & Impacts in the Workplace Assessment), που αποτελεί το μοναδικό ελληνικό εργαλείο μέτρησης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και των επιπτώσεών τους στον εργασιακό χώρο, το οποίο ανέπτυξε η Hellas EAP σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.