Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2018 το πρόγραμμα Business Coaching Center που υλοποιεί η PRAKSIS με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Citi Foundation ως μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Pathways to Progress θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας ακολουθεί μία καινοτόμο, ολιστική προσέγγιση η οποία προσφέρει στους επίδοξους επιχειρηματίες τις γνώσεις και τα εφόδια που χρειάζονται ώστε να κάνουν το επιχειρηματικό τους όνειρο πραγματικότητα. Για τις ιδέες που θα προκριθούν από τη διαδικασία αξιολόγησης και συνεντεύξεων, θα ξεκινήσει ένα ταξίδι που θα διαρκέσει 4 μήνες. Πρώτη στάση αποτελεί το Bootcamp Επιχειρηματικότητας, που θα υλοποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους επιχειρηματικούς συμβούλους και τους coach του προγράμματος, με τους οποίους οι επίδοξοι επιχειρηματίες θα δουλέψουν το επιχειρηματικό τους project.