Με στόχο την υποστήριξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σύνδεση με την Επιχειρηματικότητα, το Κέντρο Αειφορίας (CSE), ανέλαβε να φιλοξενήσει τη Διεθνή Ημέρα Επιχειρηματικότητας (World Entrepreneurship Day, WED 2010) στην Αθήνα με θέμα την «Πράσινη Επιχειρηματικότητα».

Στο πλαίσιο ανάπτυξης πρωτοβουλιών, για την ενίσχυση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και πράσινων θέσεων εργασίας, η ομάδα του CSE διοργάνωσε το συγκεκριμένο Forum για την προβολή καλών πρακτικών αλλά και ιδεών που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας. Στο Forum παρουσιάστηκε η νέα πρωτοβουλία του CSE, το GREEN ACADEMY που έχει ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης για τους πράσινες επιχειρηματίες.

Στο Forum χαιρετισμούς απεύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, Γιάννος Λιβανός και η Γενική Διευθύντρια του Σωματείου Επιχειρηματικότητα Νέων/Junior Achievement Greece, Ελένη Μαυρικάκη, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν το ECONEWS. Στο FORUM συμμετείχαν πράσινες επιχειρήσεις, start-ups, και νέα άτομα με καινοτόμες λύσεις σε αντιπροσωπευτικούς τομείς της οικονομίας, με κύριο πλεονέκτημα: την ανακάλυψη, εκτίμηση και αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών που προστατεύουν το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία/ηθική (Triple Bottom Line).