Τις εργαζόμενες μητέρες της γιόρτασε, για μία ακόμα χρονιά, η PressiousArvanitidis, τιμώντας τη γιορτή της μητέρας.

Ειδικότερα, για τη φετινή γιορτή της μητέρας 2023, η εταιρεία μοίρασε τριαντάφυλλα στις μητέρες, το καθένα από αυτά με ένα απόφθεγμα που προσδιορίζει την σπουδαιότητα της μητρότητας, τόσο στα γραφεία της στο Χαλάνδρι όσο και στο εργοστάσιο και έδρα της στο Ύπατο.

Παράλληλα, το Τμήμα Μάρκετινγκ και το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κάλεσαν όλους τους εργαζόμενους να εκφράσουν τι σημαίνει για εκείνους η λέξη «μαμά» και, μετά τη συλλογή όλων των δηλώσεων, πραγματοποιήθηκε εσωτερική επικοινωνία στα ενδοεταιρικά κανάλια, προκειμένου όλο το ανθρώπινο δυναμικό να γιορτάσει τον θεσμό της μητρότητας.

Σημειώνεται, τέλος, πως οι γυναίκες αποτελούν το 42% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, με το 55% εξ αυτών να είναι μητέρες.