Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, ο ψυχολόγος Daniel Goleman γνώρισε παγκόσμια εκδοτική επιτυχία και αναγνώριση με τα δυο του βιβλία «Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ» και «Working with Emotional Intelligence», πάνω στη συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence), έναν όρο που, ίσως, ορθότερα θα έπρεπε να αποδοθεί στους Salovey και Mayer (1990).

Το 2002, συνασπίζοντας τις δυνάμεις του, με τον καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Richard Boyatzis και την ερευνήτρια στο χώρο των επιχειρήσεων, Annie McKee, μας προσφέρει ένα ακόμη βιβλίο, που πραγματεύεται τη συναισθηματική νοημοσύνη, το «Primal Leadership: Realizing the power of emotional intelligence», το οποίο έμελλε να γνωρίσει ανάλογη απήχηση.

Σε αυτό, οι τρεις συγγραφείς, συνδυάζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, από το χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται, αλλά και χρησιμοποιώντας ως πηγές, τις συναντήσεις τους με χιλιάδες εργαζομένους και ανώτερα στελέχη διαφόρων οργανισμών, επιχειρούν να ερευνήσουν το φαινόμενο της ηγεσίας στο χώρο των επιχειρήσεων και, ταυτοχρόνως, να προτείνουν ένα οδηγό εφαρμογής της EI σε αυτές.

Σε όλο το βιβλίο, η θεωρία πηγάζει από την παράθεση πραγματικών περιστατικών και παραδειγμάτων, αλλά και ερευνών, καθιστώντας το ελκυστικό και σε μη εξειδικευμένο αναγνωστικό κοινό.

Στο πρώτο μέρος, οι συγγραφείς επιχειρούν μια εισαγωγή στον όρο της ΕΙ, στο πλαίσιο της ηγεσίας οργανισμών, παρουσιάζοντας τις τέσσερις διαστάσεις της: την αυτοεπίγνωση, την αυτοδιαχείριση, την κοινωνική επίγνωση και τη διαχείριση σχέσεων. Μάλιστα, για την τεκμηρίωση του μοντέλου τους, καταφεύγουν σε πρόσφατα, για την εποχή, ευρήματα της νευροανατομίας, παρέχοντας, έτσι, μια στέρεα βάση και αιτιολόγηση που συχνά λείπει από τις κοινωνικές επιστήμες, και την οποία, προσωπικά, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και επεξηγηματική.

Στη συνέχεια, καταγράφουν και αναλύουν τόσο τα αποτελεσματικά είδη ηγεσίας, όσο και τα δυσαρμονικά. Στο δεύτερο μέρος, οι συγγραφείς προσπαθούν να προτείνουν ένα δομημένο μοντέλο για τη δημιουργία ενός ηγέτη, καταρρίπτοντας μύθους, όπως το αν ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται, ενώ ταυτοχρόνως, επεξηγούν καταστάσεις, τις οποίες όλοι μας είτε βιώνουμε είτε εύκολα αναγνωρίζουμε σε άλλους. Το τρίτο και τελευταίο μέρος, πραγματεύεται την εφαρμογή της ΕΙ στις ομάδες και πιο συγκεκριμένα στους οργανισμούς.

Οι συγγραφείς,  μεταφέρουν και εφαρμόζουν τις διαστάσεις της ΕΙ στις ομάδες, που συγκροτούν κάθε οργανισμό, αλλά και στον ίδιο τον οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρουν ένα συνοπτικό οδηγό για τη δημιουργία ενός συναισθηματικά ευφυούς οργανισμού, αλλά και τη διατήρησή του. Καλή ανάγνωση!

Daniel Goleman, Richard Boyatzis & Anne McKee, Published by Harvard Business School Press, March 2002, p.352