Η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει επιλέξει το OPTISHIFT, το ολοκληρωμένο σύστημα βέλτιστου προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY για τον προγραμματισμό της εργασίας του συνόλου των ανθρώπων της πανελλαδικά, τόσο στα καταστήματα όσο και στις κεντρικές αποθήκες της. Αναλυτικότερα, το OPTISHIFT προσφέρει τον μέγιστο βαθμό αυτοματοποίησης, προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχή εφαρμογή και την άμεση υιοθέτηση από έναν οργανισμό του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Επιπλέον, μέσω της διασύνδεσης με όλα τα σχετικά περιφερειακά συστήματα (Σύστημα συναλλαγών, HRMS, Ωρομέτρηση), καθώς και με την αυτόματη δημιουργία αρχικών και τροποποιητικών προγραμμάτων για το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το OPTISHIFT διασφαλίζει την αυτοματοποιημένη ροή της απαραίτητης πληροφορίας, την καθημερινή προσαρμογή στις αλλαγές, καθώς και την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Ως εκ τούτου, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιτυγχάνει τη βέλτιστη προσαρμογή του προγράμματος βαρδιών στο φόρτο εργασίας χωρίς περιττές εργατοώρες, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα του προγράμματος, την εύρυθμη τροφοδοσία των καταστημάτων από τις αποθήκες στους προβλεπόμενους χρόνους, αλλά και το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της στα καταστήματα.