Τη σημασία του σχεδιασμού και της κατασκευής χώρων εργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και τις προσδοκίες των εργαζομένων ανέδειξε η συζήτηση που συνδιοργάνωσε η Prodea Investments στο πλαίσιο του TEDx Athens 2023. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Δημήτρης Γεωργιόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής της Prodea Investments, ο Δημήτρης Δημουλάς, Facilities Manager της Kaizen Gaming και ο Τάσος Γεωργατζής, Διευθυντής της Urban Soul Project.

Ο Δ. Γεωργιόπουλος διαπίστωσε ότι κυριαρχεί πλέον η ζήτηση για κτίρια που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, φέρουν σειρά πιστοποιήσεων για το ιδιαίτερα χαμηλό ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού το δομημένο περιβάλλον ευθύνεται για το 36% του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ε.Ε. Εξελίσσοντας τη ρήση του Άρη Κωνσταντινίδη ότι τα κτίρια είναι «δοχεία ζωής», ο Δ. Γεωργιόπουλος ανέφερε ότι πλέον τα κτίρια είναι «συγκοινωνούντα δοχεία ζωής», επηρεάζουν και επηρεάζονται, αλληλοεπιδρούν τόσο με το αστικό περιβάλλον όσο και τους ανθρώπους.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των κτιρίων γραφείων οφείλουν να έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να ενσωματώνουν την αειφορία, αλλά και την ευζωία των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά. Υπερθεματίζοντας σε αυτή την κατεύθυνση ο Τ. Γεωργατζής τόνισε ότι πλέον οι εργαζόμενοι περιμένουν από τα κτίρια να έχουν χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και να διασφαλίζουν ένα υψηλής ποιότητας εργασιακό περιβάλλον κάτι που είναι πολύ σημαντικό ακόμα και για την επιλογή μιας θέσης εργασίας.

Ο Δ. Δημουλάς από την πλευρά του εκτίμησε ότι η τάση της επόμενης περιόδου θα είναι ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη ενός άλλου σχεδιασμού γραφείων σε σχέση με το παρελθόν, όπου θα διασφαλίζονται οι πολλαπλές χρήσεις και η ευελιξία, ενώ θα περιλαμβάνονται phone booths, αλλά και relaxation rooms.

Την παραπάνω φιλοσοφία ακολούθησε και το νέο κτίριο της Kaizen Gaming στο Μαρούσι, το οποίο ανέπτυξε η Prodea Investments σε συνεργασία με τη Dimand και σχεδίασε εσωτερικά η Urban Soul Project. To κτίριο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και πιστοποιήθηκε με το διεθνές σύστημα πιστοποίησης αειφόρου ανάπτυξης LEED σε επίπεδο Gold.