Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, αναμφισβήτητα, η μεγαλύτερή μας σταθερά είναι οι άνθρωποί μας. Μέσα από τους ανθρώπους μας μπορούμε να μετατρέψουμε τη μεγαλύτερή μας πρόκληση σε μοναδική ευκαιρία.

Δέσποινα Χαράπη, Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα & Ισραήλ, BRITISH AMERICAN TOBACCO
Τώρα, ίσως περισσότερο από ποτέ πρέπει να επενδύσουμε στον άνθρωπο και να μην αφήσουμε τις καταστάσεις να μας παρασύρουν ξεχνώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο και αντιμετωπίζοντας πυροσβεστικά τις καθημερινές επιχειρηματικές προκλήσεις.

Στην BRITISH AMERICAN TOBACCO, βλέπουμε την ομάδα μας με μακροπρόθεσμη ματιά και εκμεταλλευόμαστε τις επιχειρησιακές συνθήκες για να επιτύχουμε υψηλή απόδοση και να αναπτυχθούμε περαιτέρω. Το πρόγραμμα ELT (Extended Leadership Team) είναι ένα απαιτητικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να προετοιμάσει κατάλληλα τους ηγέτες του αύριο.

Οι άνθρωποι είναι το μέλλον μας και χρέος μας είναι να τους προετοιμάσουμε για την επιτυχία.

Φωτεινή Φέβρη, Project Manager του ELT, HR Manager Ελλάδος, BRITISH AMERICAN TOBACCO
Στόχος, κριτήρια και δομή

Η επίδειξη εξαίρετης ηγετικής συμπεριφοράς αποτελεί μία από τις προτεραιότητες στον πυλώνα του ανθρώπινου δυναμικού της στρατηγικής της εταιρείας μας. Το όραμα αυτής της ομάδας είναι το να ενεργοποιήσει μία Ακαδημία Ταλαντούχων Εργαζομένων, τα μέλη της οποίας θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να γίνουν τα μελλοντικά ηγετικά στελέχη της εταιρείας.

Τα κριτήρια για να γίνει κανείς μέλος αυτής της ομάδας είναι να έχει αναγνωριστεί από την ετήσια διαδικασία πλάνου διαδοχής ως μακροπρόθεσμος διάδοχος κάποιας ανώτατης ηγετικής θέσης ή να παρουσιάζει υψηλό δυναμικό απόδοσης αλλά και ανάπτυξης.

Τα βασικά συστατικά του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:
1. Η ανάθεση ενός Coach σε κάθε μέλος της ομάδας. Ο Coach ήταν ένα από τα μέλη της Ομάδας Ηγεσίας της εταιρείας. Ο στόχος είναι η συνεχής καθοδήγηση του Coachee-μέλος του ELT ώστε να μπορέσει να πραγματώσει αυτό το υψηλό δυναμικό που έχει ήδη ανιχνευθεί.
2. Η δημιουργία ενός πλάνου ανάπτυξης από τον Coachee σε συμφωνία με τον Coach και η παρακολούθησή του με στόχο τη γρήγορη ανάπτυξη των περιοχών βελτίωσης.
3. Η συμμετοχή σε διατμηματικά έργα με στόχο την έκθεση της ομάδας σε προκλήσεις εταιρικού βεληνεκούς και τη γρήγορη ανάπτυξή τους.
4. Η μηνιαία επικοινωνία του ELT με την Ομάδα Ηγεσίας με στόχο τη δημιουργία αναφοράς ως προς την πρόοδο των έργων αλλά και δημιουργικού διαλόγου σχετικά με την πορεία της ομάδας.


Ο πρώτος χρόνος
Κάθε 2 χρόνια, η ΒΑΤ πραγματοποιεί έρευνα κλίματος εργαζομένων (Your Voice), με στόχο να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για τον οργανισμό και να ενσωματώνει την ανατροφοδότηση αυτή σε πλάνα δράσης ικανά να επιληφθούν των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Το πρώτο έργο που επιλήφθηκε η ομάδα μέσα στο 2009 ήταν η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας κλίματος εργαζομένων.

Η ομάδα, δουλεύοντας με ομάδες εργασίας που αποτελούνταν από εθελοντές εργαζόμενους, ανέλυσε τα αποτελέσματα και τα συγκέντρωσε δημιουργώντας ένα εταιρικό πλάνο δράσης. Το Σεπτέμβριο του 2009, το πλάνο αυτό παρουσιάστηκε στην Ανώτατη Ομάδα Ηγεσίας προκειμένου να εγκριθεί και στη συνέχεια ξεκίνησε η υλοποίησή του, η οποία διήρκησε μέχρι τον Ιούνιο του 2010, όπου και επαναλήφθηκε η έρευνα κλίματος εργαζομένων.

Το δεύτερο έργο με το οποίο ασχολήθηκε η ομάδα ELT το 2009, ήταν η ανάπτυξη ικανοτήτων καθοδήγησης καθώς ένα από τα βασικά συστατικά της καλής ηγεσίας είναι η ικανότητα ανάπτυξης και καθοδήγησης υφισταμένων και ομάδων. Κάθε μέλος του ELT ανέλαβε έναν coachee, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν και μέλος της ομάδας του προκειμένου να εξασκήσει το coaching μαζί του/της. Το πρόγραμμα αυτό είχε στην ουσία μία διττή χρησιμότητα: αφενός βελτίωνε τις ικανότητες καθοδήγησης του ELT, αφετέρου ανέπτυσσε τους υφισταμένους αυτής της ομάδας καλλιεργώντας έντονα μία εταιρική κουλτούρα καθοδήγησης.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου λειτουργίας της ομάδας ELT ήταν θετικά καθώς το πρόγραμμα καθοδήγησης είχε πολύ καλή υποδοχή από τους coachees και πιο συγκεκριμένα το 43% των εργαζομένων, που ήταν δέκτες της καθοδήγησης από τα μέλη του ELT προήχθησαν στον επόμενό τους ρόλο.

Όσον αφορά το πλάνο δράσης σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας κλίματος εργαζομένων, ήταν εμφανής η βελτίωση της παρακίνησης (motivation) των εργαζομένων παρά τις αντιξοότητες που παρουσιάστηκαν τους τελευταίους μήνες με την αλλαγή των επιχειρησιακών συντεταγμένων λόγω οικονομικής κρίσης.

Αυτή η διαπίστωση πιστεύουμε ότι θα επιβεβαιωθεί και από τα αποτελέσματα της νέας έρευνας κλίματος εργαζομένων που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2010. Εκτός από τα αποτελέσματα των έργων με τα οποία ασχολήθηκαν και η ανάπτυξη των μελών του ELT παρουσίασε σημαντική βελτίωση καθώς εκτέθηκαν σε έργα που αφορούσαν όλο τον οργανισμό και μπόρεσαν να αναπτύξουν την ικανότητα να υποβάλουν προτάσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις έχοντας θέαση όλου του οργανισμού και προγραμματίζοντας σε ευρύτερο χρονικό ορίζοντα.

Η υποστήριξη από την ομάδα διοίκησης της εταιρείας σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ELT ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας της ομάδας καθώς δημιουργούσε και μετέδιδε ένα κλίμα δέσμευσης και συνεχούς προσπάθειας.

Ο δεύτερος χρόνος
Επί του παρόντος διανύουμε το δεύτερο έτος λειτουργίας της ομάδας και στοχεύουμε στη συνέχιση μιας κουλτούρας καθοδήγησης. Το επόμενο βήμα θα είναι η εκπαίδευση, από τα μέλη του ELT, εργαζομένων που έχουν πρόσφατα αναλάβει στα καθήκοντά τους τη διαχείριση ανθρώπων. Αυτό θα συνδυαστεί με την παράλληλη παροχή καθοδήγησης στους νέους managers, από το ELT, με στόχο να επιτύχουν στις απαιτήσεις του νέου τους ρόλου και των διαφορετικών ηγετικών απαιτήσεων (leadership passage).

Θεωρούμε ότι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας υπήρξε μία θαυμάσια μαθησιακή εμπειρία για όλα τα μέλη του ELT και αναμένουμε με προσδοκία τις προκλήσεις του επόμενου έργου προκειμένου να αναπτύξουμε σε μεγαλύτερο βάθος τις ηγετικές ικανότητες της ομάδας. Είμαστε περήφανοι που εισήχθηκε αυτός ο θεσμός στην εταιρεία μας καθώς αποτελεί μία καινοτόμα πρακτική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο προετοιμασίας της Ομάδας Ηγεσίας του αύριο.