Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων δύο κύκλων μαθημάτων με μεγάλη επιτυχία, το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, σε συνεργασία με τη socialab, Digital Marketing Agency, προχωρούν στην έναρξη του 3ου κύκλου μαθημάτων του Professional Diploma in Digital Marketing (PDDM).

Το PDDM είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το οποίο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του marketing. Το πρόγραμμα που ξεκινάει στις 23 Ιουνίου, διοργανώνεται από τη socialab με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School, και απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις της αγοράς, και να μάθουν να σχεδιάζουν αποτελεσματικές στρατηγικές στα Ψηφιακά Μέσα. Tο Professional Diploma in Digital Marketing φέρει την πιστοποίηση του Digital Marketing Institute και έχει διάρκεια 30 ωρών. Πληροφορίες: www.alba.edu.gr/pddm