Η Κατερίνα Κανελίδου (Six Steps Ahead) και η Leda Turai (L-CON Global) με τη συμμετοχή του Wassili Zafiris διοργανώνουν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας που θα πραγματοποιηθεί στις 19-22 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, μια επιλεγμένη ομάδα ηγετών από την Ευρώπη θα συγκεντρωθεί στον  Όλυμπο για να αναπτύξει τις ηγετικές της δεξιότητες, υπό την καθοδήγηση τριών κορυφαίων coaches. Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν ολιστικά θέματα όπως η συμμετοχική ηγεσία, η ψυχική ανθεκτικότητα, η δέσμευση και η συνέπεια στο όραμα, την ομάδα και τις ηγετικές αποφάσεις, καθώς επίσης και τη διαύγεια στη λήψη αποφάσεων, την εμπιστοσύνη και την ομαδικότητα. Στόχος είναι η ηγεσία να δοκιμάσει έναν ολιστικό τρόπο ανάπτυξης και εξέλιξης των δεξιοτήτων της σε ένα περιβάλλον που «ενέπνευσε Θεούς και Ανθρώπους».