Η Εθνική Τράπεζα υιοθετεί πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους νέους με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους και η απόκτηση γνώσεων και κατάρτισης που θα αποτελέσουν χρήσιμα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Τράπεζα θα εφαρμόσει κυλιόμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας έως 30 ετών, πτυχιούχων ανώτατων σχολών σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα αποτελείται από κύκλους διάρκειας 6 μηνών ο καθένας και προβλέπει την πλήρη και αμειβόμενη απασχόληση 300 νέων ανέργων σε υπηρεσίες της Τράπεζας για κάθε τέτοιο κύκλο.

Στις προθέσεις της Τράπεζας είναι η διατήρηση της ισχύος του προγράμματος κατ’ αρχήν για ένα χρόνο και για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, αποφάσισε τη διατήρηση του προγράμματος χορηγιών και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας.

Μέσω αυτού, υποστηρίζει δράσεις και ενέργειες στους άξονες Άνθρωπος, Περιβάλλον, Πολιτισμός και διαθέτει πόρους σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.