Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα 9 από τα συνολικά 12 προγράμματα της πρωτοβουλίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Εκτός Εργασίας; Εντός Ευκαιρίας» που έχει αναλάβει η KPMG με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των σαράντα χρόνων συνεχούς δραστηριότητάς της στην Ελλάδα.

Στο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε στελέχη που βρίσκονται εκτός εργασίας και το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στην αναζήτηση νέας θέσης, έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής 200 στελέχη.

Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων θα ανέλθει στους 300. Τα στελέχη που έχουν συμμετάσχει από το Μάρτιο όπου ξεκίνησε το πρόγραμμα μέχρι σήμερα προέρχονται κατά 26% από το επίπεδο των Γενικών Διευθυντών & στελεχών πρώτης γραμμής, 50% από διοικητικά στελέχη μεσαίου επιπέδου και 25% από άλλα επίπεδα. Το πρόγραμμα έχει ήδη τύχει ιδιαίτερα θερμής αποδοχής.