Η Business Seminars παρουσιάζει το πρόγραμμα εκπαιδεύσεών της για το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα Diplomas: Mini MBA Diploma (20/2-27/3), Diploma in Human Resources Management (20/2-30/3), Diploma in Public Relations Management (9-24/3), Diploma Εργασιακής Ψυχολογίας (2-30/3), και τα Open Seminars: Event Management (20/2), Εργατική Νομοθεσία (23-24/2), Project Management (25-26/2), Strategic Marketing Management (27/2), Πωλήσεις σε Περιόδους Κρίσεων (27/2), Οικονομικά για μη Οικονομικούς (22-23/3), EQ-Συναισθηματική Νοημοσύνη (22-23/2), Negotiation Skills (30-31/3), Public Relations Management (30-31/3), Τα μυστικά του Management (30-31/3).

Πληροφορίες: www.business-seminars.gr.