Το «Dream.Change.Now.» είναι ένα Πρόγραμμα εκπαίδευσης αποφοίτων στις 25 χώρες της Περιφέρειας Μεσογείου της Ericsson.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η επιλογή και πρόσληψη εκπαιδευόμενων, οι οποίοι εκτός από υψηλές τεχνικές ικανότητες, θα μοιράζονται το όραμα και τις αξίες της Ericsson για ένα κόσμο, όπου η επικοινωνία θα γίνει εργαλείο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Το Πρόγραμμα «Dream.Change.Now.» είναι μια αμφίδρομη διαδικασία: η Ericsson επωφελείται από τις ικανότητες αυτών των νέων ταλέντων και οι εκπαιδευόμενοι έχουν μια συγκλονιστική ευκαιρία επαγγελματικής κατάρτισης σε πραγματικές συνθήκες σε πολύπλοκα έργα τεχνολογίας.

Η καινοτομία του προγράμματος αφορά στο δομημένο τρόπο, στην καθορισμένη διαδικασία και στο σχέδιο που ακολουθείται, με απώτερο στόχο να διατηρήσει στην εταιρεία όσους εκπαιδευόμενους θα πάρουν άριστες αξιολογήσεις.