Η ΕΥ, το ACCA και το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας στην ελεγκτική, που απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν το πτυχίο τους στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, με μια διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση και την εμπειρία εργασίας στην ΕΥ. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα ληφθούν υπόψη, σε σχέση και με τις εκάστοτε ανάγκες στελέχωσης της εταιρείας, για μια σταδιοδρομία πλήρους απασχόλησης στην ΕΥ Ελλάδος, προκειμένου να ενταχθούν σε έναν διεθνή, δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο οργανισμό.