Ο ΟΠΑΠ συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την υλοποίηση του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΠΑΠ Forward» το οποίο θα υποδεχθεί 21 νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να λάβουν μία ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών που θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξή τους.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα τους παρέχει ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης οικονομικών, λειτουργίας και ανθρωπίνου δυναμικού, πωλήσεις και επικοινωνία, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία (επενδύσεις και δανεισμό) σε συνεργασία με τραπεζικό ίδρυμα και προοπτικές πρόσβασης σε διεθνείς αγορές και δράσεις δικτύωσης. Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος θα γίνει με βάση μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν τόσο στην επιχείρηση, όσο και στον ίδιο τον επιχειρηματία. Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου.