Μετά από διεθνή διαγωνισμό με τη συμμετοχή τεσσάρων πρακτορείων, η ORANGE επελέχθη από την Coca-Cola HBC, για την προώθηση του προγράμματος εσωτερικής επικοινωνίας του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού με όνομα «Health & Dependent Care».

Πρόκειται για ένα εσωτερικό πρόγραμμα του Ομίλου της Coca-Cola HBC που παρέχει στους εργαζόμενους προνόμια σχετικά με την φροντίδα της υγείας τόσο των ίδιων όσο και των εξαρτώμενων μελών τους, αλλά και τους προτρέπει να υιοθετήσουν έναν πιο υγιή τρόπο ζωής. Η ORANGE ανέλαβε την offline και digital επικοινωνία του προγράμματος για το 2017 και το 2018 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ενώ η υλοποίησή της τρέχει από τον Ιούνιο του 2017.