Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με κίνητρα ανακοίνωσε η διοίκηση της ΟΠΑΠ για τη θυγατρική της, ΟΠΑΠ Υπηρεσιών, η οποία απασχολεί 656 εργαζομένους.

Όπως αναφέρεται σε επιστολή προς τους εργαζομένους, η ΟΠΑΠ προβαίνει σε περαιτέρω αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και λειτουργιών της. Στο πλαίσιο αυτό, υφιστάμενες υπηρεσίες θα μεταφερθούν κεντρικά και ιδιαίτερα οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες κλητήρων, επιμελητών, καθαριστών, οδηγών, εργατοτεχνιτών, ασφαλείας κ.λπ., θα καταργηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι την Τρίτη 15 Ιουλίου και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και με συνεχή υπηρεσία στην εταιρεία πάνω από 18 μήνες από την 30ή Ιουνίου 2014.