Στα 17.062.500 € ανέρχεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος και αφορά στην τοποθέτηση 5.200 ανέργων, ενώ τα 12.695.000€ φτάνει ο προϋπολογισμός των Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Στήριξης της Απασχόλησης για την Περιφέρεια, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιάννης Κουτσούκος, στη σχετική συνάντηση που διοργάνωσε στις 4 Ιουλίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ειδικά για το Νομό Αχαΐας το σύνολο των ωφελουμένων της Κοινωφελούς Εργασίας ανέρχεται σε 2.300 άτομα και ο προϋπολογισμός στα 7.546.875€.

Στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας προβλέπεται πανελλαδικά η σταδιακή ένταξη σε δράσεις απασχόλησης 55.000 ανέργων, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 190 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα για τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Απασχόλησης ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 190 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 60.000.000€ αφορούν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Εργασίας, βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου είναι:

  • H προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και η συγκράτηση του ποσοστού ανεργίας ιδιαίτερα για τους νέους.
  • H διασφάλιση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων, και κυρίως των επικουρικών ταμείων.
  • H ένταξη και προστασία των ανέργων, των ατόμων με αναπηρία και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Οι προτεραιότητες αυτές υλοποιούνται με μέτρα ύψους 8,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015, τα οποία επικεντρώνονται:
1. Στην προώθηση προγραμμάτων για τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας η οποία θεσμοθετείται, αλλά και σημαντικών βελτιώσεων για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας.
2. Στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας οφειλών από τα ασφαλιστικά ταμεία.
3. Στην αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων.
4. Στη συνεχιζόμενη μείωση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης.
5. Στην καλύτερη στόχευση των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών.