Τις δυνάμεις τους ενώνουν τα Diversity Charters από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία, σε μια διακρατική προσπάθεια συνεργασίας για την προώθηση της ουδέτερης και συμπεριληπτικής επικοινωνίας σε εργασιακά περιβάλλοντα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος NICE (Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments), συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα: Citizens, Equality, Rights and Value (CERV) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν δράσεις, με στόχο την ενοποίηση της γνώσης από την εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να οδηγηθούμε στην αναβάθμιση υφιστάμενων και νέων στρατηγικών διαχείρισης της διαφορετικότητας, ενσωματώνοντας πολιτικές ουδέτερης επικοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς στον χώρο εργασίας.

Μέσω του διετούς αυτού έργου, θα αναπτυχθούν γνώσεις και δεξιότητες για τις επιχειρήσεις, που θα οδηγήσουν στην περεταίρω ανάπτυξη της αυτογνωσίας, της οργανωτικής κουλτούρας και των δεξιοτήτων συνεργασίας με διαφορετικές ομάδες, ενώ ειδική εστίαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις -μέλη της Χάρτας Διαφορετικότητας.