Η Διεύθυνση της CRETA FARM, με την ιδιαίτερη ευαισθησία που επιδεικνύει στο τομέα της υγείας και με γνώμονα την προστασία της υγείας των ανθρώπων της, ως του πλέον πολύτιμου αγαθού, απαραίτητου στην άσκηση οποιασδήποτε κοινωνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, έχει προχωρήσει στη δημιουργία Προγράμματος πρόσθετης ασφάλισης των Στελεχών της.

Η παροχή στην Προστασία της Υγείας είναι μια κοινωνική παροχή της Επιχείρησης προς το Ανθρώπινο Δυναμικό της, πέρα και πλέον των παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης, που δίνεται σαν ουσιαστική επιβράβευση της συμβολής τους στην ανάπτυξη, το όραμα και τις αξίες της Επιχείρησης.

Στόχος της Εταιρείας, είναι η φροντίδα του κάθε Στελέχους της, προσφέροντάς του προστασία με το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου υγείας και ουσιαστική κάλυψη των εκτάκτων και σε πολλές περιπτώσεις δυσβάστακτων εξόδων που δημιουργούνται, τόσο για τον ίδιο τον Εργαζόμενο όσο και για την οικογένειά του, μετά από κάποια νοσηλεία ή επισκέψεις σε ιατρούς και Διαγνωστικά κέντρα, για εξετάσεις σχετικές με την αποκατάσταση της υγείας του.

Ο στόχος αυτός είναι μέρος μιας σύγχρονης συλλογικής στρατηγικής της Εταιρείας, θεωρώντας ότι η εργασία μπορεί να αποτελέσει πηγή για την ανάπτυξη του ατόμου και την ανάπτυξη των προσωπικών επιδεξιοτήτων.

Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα και υιοθετεί προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν μέτρα για τον Εργαζόμενο και το περιβάλλον εργασίας του. Συνδυάζουν τη στρατηγική του περιορισμού των κινδύνων με τη στρατηγική της ανάπτυξης παραγόντων προστασίας και δυναμικών υγείας.

Η σημαντικότατη αυτή προσφορά της CRETA FARM, έρχεται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονική στιγμή, όπου οι διεθνείς συγκυρίες και η οικονομική ύφεση απειλούν την ευρωστία των επιχειρήσεων και την ασφάλεια της εργασίας. Οι λόγοι αυτοί, καθιστούν αυτήν την εξαιρετική προσφορά ακόμη πιο σημαντική, ακόμη πιο ζωτική για τους ανθρώπους της.

Το κόστος για την Ομαδική Ασφάλιση, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία. Οι κύριοι ασφαλισμένοι πλέον, θα καλύπτουν με πολύ μικρό κόστος, την ασφάλιση των εξαρτωμένων μελών της οικογένειάς των, εφόσον επιθυμούν να τα συμπεριλάβουν στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της CRETA FARM, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα αυτή παροχή της Εταιρείας. Η παροχή κινήτρων και ιδιαίτερα της πρόσθετης ασφάλισης, συντελεί όχι μόνο στην ανάπτυξη του Εργαζομένου και άρα της Εταιρείας, αλλά παράλληλα λειτουργεί και σαν μέσο προσέλκυσης, σωστής στελέχωσης και διατήρησης των Εργαζομένων. Αποτελεί στρατηγική γραμμή της CRETA FARM, η απόφασή της για συνεχή επένδυση στο Ανθρώπινο κεφάλαιο. Η διατήρηση αυτής της γραμμής, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της Διεύθυνσης HR, έχει σαν αποτέλεσμα η Εταιρεία, δικαίως να καταλαμβάνει θέση, ανάμεσα στις μεγάλες Ελληνικές Εταιρείες που θέλουν και πρέπει να ξεχωρίζουν.

Το πρόγραμμα παροχών της πρόσθετης ασφάλισης, καθώς και η επιλογή της Ασφαλιστικής Εταιρείας Συνεργάτη, ανέλαβε η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της CRETA FARM. Η Ασφαλιστική Εταιρεία, είναι από τις μεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής αγοράς και εγγυάται πραγματική εξασφάλιση και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Για τη διαμόρφωση του προγράμματος, έτσι ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά το σκοπό του, έγιναν συζητήσεις με τα Στελέχη της Εταιρείας, όπου και προέκυψαν οι ανάγκες και ακολούθησε η διερεύνηση προγραμμάτων που εφαρμόζουν άλλες Επιχειρήσεις, σε συνδυασμό και με του συμβουλευτικού χαρακτήρα, προτάσεις του Ασφαλιστικού Συνεργάτη μας.

Στις παροχές του προγράμματος, περιλαμβάνεται η ασφάλεια ζωής, αποζημίωση για ολική / μερική ανικανότητα, η απώλεια εισοδήματος, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη παγκοσμίως, επίδομα μητρότητας και άλλα επιδόματα.

Τα ποσά καλύψεως των προσφερόμενων παροχών  είναι αρκετά υψηλά, σε σχέση πάντα με άλλα προγράμματα που προσφέρουν οι Εταιρείες στους Ανθρώπους τους.

Σκοπός της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της CRETA FARM, είναι να  φροντίζει για τη διαρκή επιτυχία του προγράμματος, την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των Ανθρώπων της Εταιρείας και βέβαια θέτει σαν επόμενο στόχο, την ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση των παροχών του προγράμματος.