Στο πλαίσιο των προγραμμάτων υποστήριξης και ενεργητικής διαχείρισης της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο έργο «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», που υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Το πρόγραμμα, το οποίο ονομάστηκε «Ζω με Ισορροπία» εντάχθηκε στις ενέργειες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδιάζει η Τράπεζα Πειραιώς για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και είχε βασικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη γυναικών εργαζομένων της. Η υλοποίηση των δράσεων ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα μέσα Σεπτέμβρη 2008 με τις ενέργειες για τα Πρότυπα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Το «Ζω με Ισορροπία» υλοποιήθηκε στο διάστημα από τον Οκτώβριο 2007 έως και το Σεπτέμβριο του 2008 μέσα από διαφορετικές δράσεις στις οποίες συμμετείχαν και ενδυναμώθηκαν 338 γυναίκες εργαζόμενες της Τράπεζας ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανάγκες τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επιδιώκοντας την ουσιαστική ενδυνάμωση των εργαζομένων γυναικών, στο πλαίσιο της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης δόθηκε η ευκαιρία σε όλες τις εργαζόμενες να απαντήσουν σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο διερεύνησης αναγκών από το οποίο προέκυψαν οι θεματολογίες που αξιοποιήθηκαν στα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής.