Δεκατρία προγράμματα για τη δημιουργία στον ιδιωτικό τομέα συνολικά 86.000 επιδοτούμενων θέσεων κατάρτισης, εργασίας και αυτοαπασχόλησης για διάστημα από 6 έως 18 μήνες, θα ξεκινήσει να εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ η διοικήτρια του Οργανισμού Μαρία Καραμεσίνη -και τα οποία θα εξειδικευτούν μέσα στους επόμενους μήνες- προβλέπουν:

1. Την απασχόληση 10.000 ανέργων σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, 12μηνης διάρκειας, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών.
3. Την επιδότηση του μισθολογικού κόστους για πρόσληψη 1.575 ανέργων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
4. Πρόγραμμα απασχόλησης για ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)
5. Κατάρτιση και εξάμηνη απασχόληση για 26.000 άνεργους ηλικίας 29-64 ετών.
6. Κατάρτιση και απασχόληση ή αυτοαπασχόληση για 8.000 νέους ανέργους ηλικίας έως 24 ετών.
7. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών με εγγύηση για επιδοτούμενη απασχόληση για 12 μήνες.
8. Αντίστοιχο πρόγραμμα για 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών.
9. Επιχορήγηση για την αυτοαπασχόληση 5.000 νέων ανέργων ηλικίας 18-24 ετών (επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους).
10. Αυτοαπασχόληση 5.000 ανέργων νέων ηλικίας 25-29 ετών με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.
11. Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών.
12. Αντίστοιχο πρόγραμμα για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών.
13 Πρόγραμμα μαθητείας 4.000 νέων ηλικίας 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.