Χιλιάδες άνεργοι και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου θα ωφεληθούν από την επιπλέον χρηματοδότηση που εξασφάλισε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκαν επιπλέον πόροι ύψους 26 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων κοινωφελούς απασχόλησης και την καταπολέμηση της φτώχιας. Το πρόβλημα της χρηματοδότησης των συγκεκριμένων περιφερειών ανέκυψε λόγω της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ που δεν μπορούσαν να αναπληρωθούν διότι, οι πόροι που διατίθενται σε αυτές τις περιφέρειες, για την περίοδο 2007-2013, ήταν εξαρχής περιορισμένοι. Τις νέες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης των συναρμοδίων φορέων. Η χρηματοδότηση που εξασφαλίσθηκε, θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, και τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση από τα οποία προβλέπεται να ωφεληθούν περίπου 4.500 άνεργοι. Ακόμη, κατάρτιση 1.900 ανέργων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση 100 ανέργων σε ορυχεία και λατομεία.