Δυνατότητα κατάρτισης σε 15.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας, δίνει πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Ο υφυπουργός Εργασίας Γιάννης Πλακιωτάκης συνυπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους ή και κλαδικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς: εφοδιαστική αλυσίδα – logistics, εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και λιανικό εμπόριο. Αναλυτικότερα, για το λιανικό εμπόριο οι ωφελούμενοι θα είναι 4.000 άνεργοι και ο προϋπολογισμός της παρέμβασης 10,4 εκατ. ευρώ.

Για το εξαγωγικό εμπόριο οι ωφελούμενοι θα είναι 4.500 νέοι σε ηλικία άνεργοι και ο προϋπολογισμός της παρέμβασης θα ανέλθει στα 11,7 εκατ. ευρώ. Για τα logistics οι ωφελούμενοι θα είναι 2.500 άνεργοι και ο προϋπολογισμός 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τον τομέα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών, προϋπολογισμού 10,4 εκατ. ευρώ οι ωφελούμενοι είναι 4.000 άνεργοι. Σημειώνεται ότι οι δράσεις περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση 150 ωρών, πιστοποίηση προσόντων και συμβουλευτική και το επίδομα ανά άνεργο υπολογίζεται στα 5 ευρώ την ώρα συν 6,45% εργοδοτικές εισφορές για την ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.