Το Mediterranean College, συνεχίζοντας τη συνεργασία με το University of Teesside, προσφέρει από τη νέα Ακαδημαϊκή χρονιά (2009-2010), νέο κύκλο σπουδών στα προγράμματα Master’s στους τομείς Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, MSc Management), Marketing (MSc Marketing Management) και Συμβουλευτική Ψυχολογία (MSc Counselling and Psychological Sciences).

Προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων φοιτητών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται κυρίως part-time, σε δύο έτη φοίτησης. Απευθύνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Κολεγίων ενώ, ειδικά στα προγράμματα ΜΒΑ και MSc Marketing Management, γίνονται δεκτά και στελέχη που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις αλλά διαθέτουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι που θα εγγραφούν στα νέα τμήματα Οκτωβρίου 2009 κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου (Early Registration), θα τύχουν ειδικής επιδότησης διδάκτρων ενώ επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης από τον ΟΑΕΔ έως και 100%.