Η επαγγελματική καθοδήγηση ή αλλιώς «mentoring» έχει καθιερωθεί στο σύγχρονο εργασιακό τοπίο ως ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος ανάπτυξης των στελεχών μιας εταιρείας και οδηγεί σταδιακά στην εξέλιξη τόσο του καθοδηγούμενου όσο και του ίδιου του μέντορα.

Οι ειδικοί της Lee Hecht Harrison του Ομίλου Adecco εξηγούν τους λόγους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο υιοθετούν προγράμματα επαγγελματικής καθοδήγησης (mentoring), τα οποία προορίζονται για την περαιτέρω επιμόρφωση και ανάπτυξη των στελεχών τους, με στόχο την εξέλιξή τους μέσα στην εταιρεία. Σύμφωνα με τον Όμιλο Adecco, ο μέντορας μπορεί να είναι είτε κάποιος εργαζόμενος μέσα στην ίδια την εταιρεία, είτε κάποιος εξωτερικός επαγγελματίας του χώρου που ειδικεύεται στον τομέα που δραστηριοποιείται ο εργαζόμενος.

Οι συμμετέχοντες σε προγράμματα mentoring μπορούν να αναπτύξουν υπάρχουσες και νέες δεξιότητες, να ανακαλύψουν ικανότητες που αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην εργασία και με αυτόν τον τρόπο να  προετοιμαστούν για την ανάληψη και νέων καθηκόντων. Από την πλευρά τους, οι μέντορες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν και οι ίδιοι καινούριες και πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες και δεξιότητες (ενεργητική ακρόαση, καθοδήγηση, ομαδική δουλειά, μεταδοτικότητα).

Ενισχύουν την εικόνα τους ως επαγγελματίες (personal brand), αντλούν προσωπική ικανοποίηση λόγω της συνεισφοράς στο σύνολο και της προσφοράς σε άλλους επαγγελματίες και έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν επαφή με τη νεότερη γενιά επαγγελματιών, τις ιδιαίτερες δεξιότητες και τις ανάγκες τους.

Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι εταιρείες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων, η ικανοποίηση των στελεχών από τη διοίκηση της εταιρείας έρχεται στο προσκήνιο, ενώ η διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικού πλάνου ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Τα προγράμματα mentoring σύμφωνα με τη Lee Hecht Harrison του Ομίλου Adecco, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τέτοιων στρατηγικών.