Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των 7.110 επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του ΕΟΜΜΕΧ.

Από αυτά, τα 4.246 (2.094 Γυναικείας και 2.152 Νεανικής Επιχειρηματικότητας) επενδυτικά σχέδια έτυχαν θετικής αξιολόγησης (βαθμολογία πάνω από 500). Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικά διατιθέμενος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ήταν €40 εκατ. Στη συνέχεια, με απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Κατσέλη, ο προϋπολογισμός αυτός αυξήθηκε στα €70 εκατ.

Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και δεδομένων των διαμορφούμενων αναγκών στην οικονομία της χώρας για ανάπτυξη, η Υπουργός αποφάσισε την έγκριση επενδυτικών σχεδίων Δημόσιας Δαπάνης ύψους €100 εκατ..

Ως εκ τούτου, 2.526 επιχειρηματικά σχέδια (60% των θετικά αξιολογηθέντων) θα χρηματοδοτηθούν με € 100 εκατ. Δημόσιας Δαπάνης. Το 24,69% των εγκεκριμένων σχεδίων αφορά στην Αττική και το 15,10% στην Κεντρική Μακεδονία. Το υπόλοιπο 60,21% αφορά σε επενδύσεις στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.