Την εκπαίδευση με τη ναυτιλία και την αγορά εργασίας στοχεύει να συνδέσει η Project Connect, με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα, η ΜΚΟ προσφέρει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα CV Platform, δίνοντας τη δυνατότητα για online ανάρτηση βιογραφικών σημειωμάτων και συνδέοντας προπτυχιακούς φοιτητές και πτυχιούχους πανεπιστημίων και ναυτιλιακών ακαδημιών με περισσότερες από ογδόντα ναυτιλιακές εταιρείες μέλη της.

Παράλληλα, η πλατφόρμα προσφέρει την εμπειρία μιας τρισδιάστατης εικονικής περιήγησης σε μια ναυτιλιακή εταιρεία και ένα εξατομικευμένο φάκελο ενημέρωσης για επαγγελματική σταδιοδρομία (Shipping Career Office Support Kit). Επιπρόσθετα, η Project Connect υλοποιεί και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Adopt a Ship «Υιοθεσία Πλοίου».

Στόχος είναι η εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στη ναυτιλία σε θάλασσα και ξηρά, η ενίσχυση απασχολησιμότητας των νέων και η βιωσιμότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 14.000 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου και ΕΠΑΛ) – από δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα – σε όλη την Ελλάδα έχουν επωφεληθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.