Με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων συνεχίζεται ο 4ος κύκλος του Project Future, του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς με στρατηγικό συνεργάτη τον ΣΕΒ, που στοχεύει να συνδέσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι συνεντεύξεις των νέων πτυχιούχων που θα συμμετάσχουν στο στάδιο της αξιολόγησης (Live Assessment Center) του 4ου κύκλου θα πραγματοποιηθούν μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, με κάθε στέλεχος να πραγματοποιεί συνέντευξη με έναν υποψήφιο σε εικονικό «δωμάτιο», το οποίο έχει δημιουργηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι ανάλογη θα είναι η διαδικασία για το 3 day training, το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης των συμμετεχόντων του Project Future, που θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδραστικής πλατφόρμας, ενώ στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και οι εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις.