Μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής για τον 10ο κύκλο του προγράμματος Project Future της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration.

Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε νέους και νέες πτυχιούχους να εκπαιδευτούν σε έναν από τους ακόλουθους πυλώνες: Project Management with Agile Specialization by Code.Hub, Business Intelligence & Data Engineering by Code.Hub, Tourism – Front Office Certificate by BCA, HRM Academy by AUEB, Digital Marketing & e-commerce by EY, Banking Consulting by Accenture και Mobile Development with C# by Natech.

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης, το 3day hybrid soft skills training, έχει ως στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών και ενσωματώνει 4 masterclasses:

Digital Transformation (σε συνεργασία με τη Code.Hub), Financial Literacy (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού), Metaverse (σε συνεργασία με τον Δημήτρη Δημητριάδη) και Entrerepreneurship (σε συνεργασία με τον Αλέξιο Βανδώρο και το Game of Money).

Επισημαίνεται, τέλος, πως, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά των αποφοίτων αναρτώνται στην πλατφόρμα του ReGeneration και παραμένουν διαθέσιμα στις 1.050 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο δίκτυο του ReGeneration, για έναν χρόνο, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέση εργασίας, με τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση και ελάχιστο μισθό €900 μικτά.