Ο Γιώργος Διακονικολάου, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Project Management Congress 2009, εξηγεί στο HR Professional πόσο σημαντική είναι η Διοίκηση των Έργων για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

HR Professional: Τι ακριβώς αφορά ο θεσμός του Project Management Congress;

Γιώργος Διακονικολάου: Tο Project Management Congress είναι το κεντρικό ετήσιο συνέδριο για τη Διοίκηση Έργων στην Ελλάδα. Φέτος, είναι το τέταρτο στη σειρά και από το 2006 συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων και το Περιοδικό netweek. Ο σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση και διάδοση δοκιμασμένων, αποτελεσματικών και πρωτοποριακών πρακτικών Διοίκησης Έργων (Project Management)
 
Οι ιδέες και οι λύσεις που παρουσιάζονται έχουν εφαρμογή σε κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις Κατασκευές έως την Πληροφορική και από τον Τουρισμό έως τα Χρηματοοικονομικά. Αφορούν κάθε είδους Οργανισμό, Δημόσιο ή Ιδιωτικό, κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό, εφόσον σε όλους τους τομείς έχουμε Έργα, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να παραδώσουν αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρόνο και με καθορισμένο προϋπολογισμό.

Οι πρακτικές και οι μέθοδοι Διοίκησης Έργων έχουν γίνει τόσο δημοφιλείς, ώστε σήμερα σε επιτυχημένες επιχειρήσεις εφαρμόζονται σε κάθε τομέα δραστηριότητάς τους. Οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι συμπεριφορές των «σωστών» Διευθυντών Έργων είναι περιζήτητες στην παγκόσμια Αγορά. Αυτό φαίνεται από την αλματώδη αύξηση στην ζήτηση Project Managers, αλλά και στις πλουσιοπάροχες αμοιβές που εξασφαλίζουν ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Το συνέδριο είναι το κεντρικό σημείο συνάντησης Διευθυντών Έργων, Μελών του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων και Πιστοποιημένων Project Managers (PMPs), αλλά και φιλόδοξων στελεχών που θέλουν να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τις διεθνείς τάσεις στον τομέα.

HR Professional: Τι διαπραγματεύεται το φετινό Συνέδριο;

Γιώργος Διακονικολάου: Το θέμα του Project Management Congress 2009 είναι η αναζήτηση της αριστείας και το πλεονέκτημα που δίνει το Γραφείο Διοίκησης Έργων (Project Management Office ή PMO). Το ΡΜΟ είναι μία οργανωτική δομή, η οποία υποστηρίζει τα Έργα σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Η έμφαση του συνεδρίου είναι σε στρατηγικές μονάδες που αναφέρονται στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης σε έναν Οργανισμό και υποστηρίζουν συνολικά τα Έργα και την Διοίκησή τους με στόχο:
1. Τα Έργα να είναι ευθυγραμμισμένα με την στρατηγική του Οργανισμού.
2. Να βοηθούν στην επιβίωση του Οργανισμού φροντίζοντας να υπάρχει ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο.
3. Να υπάρχει κεντρικό σημείο αναφοράς για μεθοδολογίες, εμπειρίες, δεξιότητες, εργαλεία και γενικά για την διοικητική υποστήριξη των Έργων του Οργανισμού.
4. Να παρέχεται συγκεντρωτική, ακριβής και επίκαιρη πληροφορία για την κατάσταση του κάθε έργου αλλά και συνολικά του Χαρτοφυλακίου των Έργων του Οργανισμού.
5. Να βοηθούν στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και στην αύξηση της αποδοτικότητας του Χαρτοφυλακίου των Έργων του Οργανισμού.
6. Να παρέχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες δεξιότητες των Διευθυντών Έργων, των μελών της ομάδας του Έργου, αλλά και των ρόλων του κάθε εμπλεκομένου μέσα στον Οργανισμό ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα επιτυχίας του αποτελέσματος.

Οι ομιλητές του συνεδρίου είναι από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες προσωπικότητες παγκοσμίως για την Ανάπτυξη Γραφείων Διοίκησης Έργων και Στρατηγικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Έργων και φέρνουν τεράστια εμπειρία και γνώση.

HR Professional: Ποιο είναι το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει το φετινό συνέδριο για τον επαγγελματία του Ανθρώπινου Δυναμικού;

Γιώργος Διακονικολάου: Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι κυρίως θέμα οργανωτικής ανάπτυξης ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να είναι πιο αποδοτικός και επομένως ανταγωνιστικός με την αξιοποίηση της δομής που ονομάζεται Γραφείο Διοίκησης Έργων. Εδώ βρίσκεται και η συσχέτιση που μπορεί να βρει ο επαγγελματίας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Από τη στιγμή που αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο η σημασία τόσο της Διοίκησης Έργων όσο και των σχετικών Οργανωτικών Δομών που χρειάζονται για να υποστηριχθεί, είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση στο αντικείμενο ώστε τα τμήματα HR να:

  • Προσλαμβάνουν τους πιο κατάλληλους για Project Managers (ποιες είναι οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά κάποιου που θα διοικεί τα Έργα του Οργανισμού μας).
  • Μπορούν να επιλέξουν και να αναπτύξουν στελέχη εκ των έσω, τα οποία θα είναι σε θέση να αναλάβουν το ρόλο Διευθυντών Έργων.
  • Μάθουν τι χρειάζεται να κάνουν για να υποστηρίξουνε τους Διευθυντές Έργων και τις ομάδες τους.
  • Ξέρουν ποια είναι τα κατάλληλα θέματα και ο τρόπος εκπαίδευσης για να βελτιώνουν συνεχώς την απόδοση των Έργων.