Το 50% του μισθού τους θα λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απονομής της κανονικής τους σύνταξης.

Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση, προβλέπει την καθιέρωση του θεσμού της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο που θα ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού. Ο χρόνος αναμονής σήμερα για την απονομή μιας σύνταξης κυμαίνεται από εννέα μήνες έως και δύο έτη, ανάλογα το Ταμείο και την ύπαρξη ή μη διαδοχικής ασφάλισης.

Αποτέλεσμα είναι να περιμένουν στην ουρά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι και να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης καθώς η σύνταξή τους είναι σε αρκετές περιπτώσεις η μοναδική πηγή εισοδήματος. Στο νομοσχέδιο, που προωθείται για κατάθεση στη Βουλή, θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που προβλέπουν την «αξιοποίηση» των αδρανών καταθέσεων, μετά την πάροδο εικοσαετίας, από το ελληνικό δημόσιο, αποκλειστικά και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.