Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece προκηρύσσει τέσσερις (4) μερικές υποτροφίες της τάξεως του 50% για την κάλυψη των διδάκτρων αποκλειστικά για τα μέλη της και τα τέκνα αυτών.

Οι υποτροφίες αφορούν τα δύο προγράμματα του ALBA, MBA in Shipping και MSc in Shipping Management, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 (το συνολικό κόστος για το MBA in Shipping είναι €19.750 ενώ για το MSc in Shipping Management €12.500). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις δύο υποτροφίες λήγει στις 31/01/2014 και τα σχετικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα μέσα Φεβρουαρίου, ενώ για τις επόμενες δύο υποτροφίες, καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30/04/2014 και η ανακοίνωση αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου.

Η αίτηση γίνεται στο https://applications.alba.edu. Μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτήσεων, η τελική επιλογή θα γίνει από το ALBA με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων και σε συνεργασία με τη Π.Ε.Π.Ε.Ν.