Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης Fujitsu Image Scanner Organizational Intelligence Survey 2020 της PFU (EMEA) Limited, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πρόκληση για το 50% των οργανισμών και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, με το 61% να θεωρεί άπιαστο όνειρο το paperless office και το 56% να αποθηκεύει τα έγγραφά του και σε γραπτή και σε ψηφιακή μορφή.

Επιπλέον, για το 51% των συμμετεχόντων ο στόχος είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ή να παραμείνει ανταγωνιστικό και για το 44% η βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ πολλοί αντιμετωπίζουν εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια όπως κινδύνους ασφαλείας (34%) και συμμόρφωση με τους κανονισμούς (24%).