Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί έξυπνη επένδυση με μικρό κόστος για μια επιχείρηση αλλά και σαφές δείγμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.

Με βάση τα αποτελέσματα του ευρωβαρόμετρου οι Έλληνες εργαζόμενοι εμφανίζονται περισσότερο απαισιόδοξοι σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Με τη συζήτηση γύρω από το ασφαλιστικό στη χώρα μας να βρίσκεται σε μια οριακή καμπή και με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί σχετικά με τη μελλοντική μορφή του συστήματος οι δυναμικές ηλικιακές ομάδες, κατά κύριο λόγο, των σημερινών 30άρηδων και 40άρηδων είναι εκείνες που εκφράζουν με εντονότερο τρόπο την ανασφάλειά τους αναφορικά με το μέλλον τόσο των ιδίων, όσο και των οικογενειών τους. Η πλειοψηφία είναι ιδιαίτερα προβληματισμένη με την οικονομία, την απασχόληση και κυρίως με την παρούσα κατάσταση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα. Προσεγγίζοντας μακροπρόθεσμα το όλο ζήτημα, θέτουν ως βασική προτεραιότητά, πιο πάνω ακόμα και από το ύψος των αμοιβών και τα bonus, την ασφάλισή τους μέσα από ασφαλιστικά προγράμματα υγείας και ζωής.

Η προσφορά  από μια επιχείρηση τέτοιων ομαδικών ασφαλίσεων της δίνει την ευκαιρία να αποδείξει έμπρακτα τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα τόσο στο κομμάτι της επιβράβευσης του υπάρχοντος προσωπικού της όσο και σε εκείνο της προσέλκυσης νέων ταλαντούχων στελεχών. Με την παροχή ομαδικής ασφάλισης προσφέρει επιπλέον κίνητρα παραμονής των ικανών στελεχών στην επιχείρηση, παρακινεί το σύνολο του προσωπικού να γίνει περισσότερο αποδοτικό και παραγωγικό, παρουσιάζει στην αγορά ελκυστικά πακέτα παροχών κερδίζοντας κρίσιμους πόντους και προβάδισμα από τους ανταγωνιστές της στον πόλεμο των ταλέντων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει φοροαπαλλαγή για τα ασφάλιστρα που καταβάλλει στην ομαδική κάλυψη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Επιπρόσθετα, περιορίζει τις έκτακτες οικονομικές επιβαρύνσεις της για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστατικών. Σε γενικές γραμμές οι ομαδικές ασφαλίσεις αποτελούν με μικρό κόστος μια μεγάλη επένδυση για τον εργοδότη.

Tailor made ασφαλιστικά προγράμματα
Η ομαδική ασφάλιση ζωής είναι μια προσφορά της επιχείρησης στους εργαζομένους της. Στόχος των ομαδικών προγραμμάτων είναι η οικονομική εξασφάλιση τόσο των εργαζομένων όσο και των οικογενειών τους. Τα ομαδικά ασφαλιστήρια χρηματοδοτούνται από τους εργοδότες, οι οποίοι καταβάλλουν παροχές σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος χάσει τη ζωή του, αρρωστήσει ή πάθει κάποιο ατύχημα με αποτέλεσμα να απολέσει το εισόδημά του, εξασφαλίζοντας του κατ’ αυτόν τον τρόπο ασφάλεια και ποιότητα ζωής μέσα και έξω από τον χώρο εργασίας. Στην αγορά υπάρχει μία ευρύτατη γκάμα ανταγωνιστικών ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων, πολλά εκ των οποίων είναι tailor made για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε μεγέθους και οικονομικής δυνατότητας επιχείρηση και καταρτίζονται με βάση την τήρηση προτύπων ποιότητας στις υπηρεσίες σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000.

Πρόσφατα, η εταιρεία έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων Metron Analysis πρόσφερε πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού της με καλύψεις ασφάλειας ζωής, μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια, μόνιμης και μερικής ανικανότητας από ατύχημα, καθώς και με παροχές νοσοκομειακής – εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών γίνεται πάντα σε συνδυασμό με το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων.

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας και ζωής διαφέρουν από τα ατομικά στο κόστος, το οποίο είναι σαφώς πιο χαμηλό λόγω του ομαδικού χαρακτήρα της ασφάλισης, αλλά και σε ακόμα τέσσερα σημεία. Η ανανέωσή τους είναι ετήσια, η κάλυψη γίνεται μέσω ενός συμβολαίου, στα ομαδικά ασφαλιστήρια δεν απαιτούνται αποδεικτικά ασφαλισιμότητας και η τιμολόγηση γίνεται βάσει της εμπειρίας. Μπορεί βέβαια να γίνουν και για τον κάθε εργαζόμενο ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια με συμβαλλόμενο τον επιχειρηματία. Ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος της ασφάλισης όσο διάστημα απασχολείται στην επιχείρηση.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος παραιτηθεί ή απολυθεί από την επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει ο ίδιος την ασφάλιση του, μόνο εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, ο οποίος του εκχωρεί το δικαίωμα. Επιπλέον, σε περίπτωση που απολυθεί ή παραιτηθεί είναι σε θέση, αν το επιθυμεί, να μετατρέψει την κάλυψή του σε ατομική το αργότερο μέσα σε 31 ημέρες. Το διάστημα, όμως, που είναι μέλος της ομαδικής ασφάλισης το ποσό της ασφάλισης ζωής είναι ίσο με 12 ή 24 μισθούς.

Σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση του προσωπικού στο επίπεδο των καλύψεων αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τη θέση του κάθε εργαζόμενου στο οργανόγραμμα της επιχείρησης, την ειδικότητα του αλλά και τα χρόνια υπηρεσίας.


Παροχές ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων
Στις ασφαλίσεις που προστατεύουν το οικογενειακό εισόδημα εντάσσονται οι Ασφάλειες Ζωής, Θανάτου και Διαρκούς Ανικανότητας, Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή Μερικής Ανικανότητας και η Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος από ασθένεια ή ατύχημα. Σε περίπτωση αποβίωσης ενός εργαζομένου, η κάλυψη αναπληρώνει το εισόδημα που χάνεται, με παροχή η οποία καταβάλλεται εφάπαξ ή εξασφαλίζει μηνιαίες καταβολές στην οικογένεια του εργαζομένου. Το ποσό αναπλήρωσης είναι σταθερό ή μεταβλητό κεφάλαιο, συνήθως συνδεδεμένο με το ετήσιο εισόδημα ή την προυπηρεσία του εργαζομένου.

Μια καλή αναπλήρωση σήμερα, επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση στην οικογένεια κεφαλαίου μεγαλύτερου από 2 ετήσια εισοδήματα. Επιπλέον, προβλέπεται τουλάχιστον διπλασιασμός της παροχής σε περίπτωση απώλειας που προκαλείται από ατύχημα και ενίσχυση της παροχής σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα σε ώρα εργασίας ή σε επαγγελματικό ταξίδι ή τροχαίο.

Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα παρουσιάζουμε ενδεικτικά τις υπηρεσίες ενός τραπεζικού οργανισμού για τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας και ζωής τις οποίες μπορούμε να συναντήσουμε στις περισσότερες εταιρείες παροχής ασφαλίσεων:

 • Ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια: Η κάλυψη αυτή προβλέπει την πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου αν ο ασφαλισμένος γίνει μόνιμα ολικά ανίκανος για εργασία από ασθένεια.
 • Ασφάλιση θανάτου, μόνιμης ολικής και μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα: Η κάλυψη αυτή προβλέπει την πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου αν από ατύχημα ο ασφαλισμένος πεθάνει ή πάθει μόνιμη ολική ανικανότητα ή μόνιμη μερική ανικανότητα (ποσοστό ανικανότητας βάσει πίνακα επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου).
 • Ασφάλιση εξόδων θεραπείας ατυχήματος: Η κάλυψη αυτή προβλέπει την πληρωμή των εξόδων θεραπείας του ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματος, εντός ή εκτός Νοσοκομείου ή Κλινικής.
 • Ασφάλιση απώλειας εισοδήματος από ασθένεια ή ατύχημα: Η κάλυψη αυτή προβλέπει την πληρωμή της απώλειας εισοδήματος για το διάστημα που ο ασφαλισμένος θα απέχει από την εργασία του λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας.
 • Ασφάλιση Νοσοκομειακού επιδόματος: Η Εταιρεία θα πληρώσει στον κυρίως ασφαλισμένο και στα προστατευόμενα μέλη το ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα σε περίπτωση νοσηλείας τους από ατύχημα ή ασθένεια.
 • Ασφάλιση Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης: Η Εταιρεία θα πληρώσει τα πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του κυρίως ασφαλισμένου και των προστατευομένων ασφαλισμένων μελών της οικογενείας του, από ατύχημα ή ασθένεια.
 • Ασφάλιση Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης: Η κάλυψη αύτη προβλέπει την κατ’ έτος πληρωμή των εξόδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (γιατροί, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις) του ασφαλισμένου και των δικών του.

Ευρύ φάσμα επιλογών
Σε έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών για την Ποιότητα της Ζωής  η πλειονότητα των ασφαλισμένων θεωρούν υποβαθμισμένη την ποιότητα νοσηλείας στα νοσοκομεία του δημόσιου συστήματος περίθαλψης. Όταν ζητήθηκε να περιγράψουν με μία λέξη το σύστημα υγείας, μόνο το 4% απεφάνθη «πολύ ικανοποιητικό», το 16% «επαρκές», το 20% «απαράδεκτο», το 20% «καθόλου ικανοποιητικό» και το 40% «ανεπαρκές». Λόγω λοιπόν των γνωστών αδυναμιών της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν τα προγράμματα Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ολοένα και περισσότερες εταιρείες κάθε μεγέθους και κλάδου.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι επιλογές είναι πολλές και το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει τη δυνατότητα μετά από μία σύντομη έρευνα της ασφαλιστικής αγοράς να εντοπίσει και να επιλέξει μια σειρά από παροχές υγείας για τους εργαζόμενους:

 • Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών. Καλύπτει την περίπτωση συγκεκριμένων, σοβαρών ασθενειών του ασφαλισμένου με ένα προσυμφωνημένο ποσό που καταβάλλεται με τη διάγνωση της ασθένειας, εφάπαξ ή σε μηνιαίες καταβολές.
 • Ασφάλιση εξόδων θεραπείας ατυχήματος. Καλύπτει τα έξοδα για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες ως ένα προσυμφωνημένο όριο ανά ατύχημα.
 • Mετανοσοκομειακό επίδομα (για το διάστημα παραμονής στο σπίτι μετά τη νοσηλεία).
 • Ετήσιος προληπτικός ιατρικός έλεγχος, που καλύπτει όλα τα έξοδα για συγκεκριμένες προληπτικές εξετάσεις (check-up) ή έκπτωση για διαγνωστικές εξετάσεις σε Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα.
 • Οδοντριατρική Περίθαλψη.
 • Ιατρική Βοήθεια, σε 24ωρη βάση για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας προκύψει στον ασφαλισμένο, καθώς και 24ωρη τηλεφωνική συμβουλευτική υποστήριξη και ιατρική καθοδήγηση.
 • Υπηρεσία 2ης Ιατρικής Γνώμης. Ο εργαζόμενος αποκτά πρόσβαση σε Δίκτυα Εξειδικευμένων Ιατρικών Κέντρων, για γρήγορη και με χαμηλό κόστος 2η ιατρική γνώμη σε σοβαρές παθήσεις.
 • Κάλυψη ταξιδιωτικής βοήθειας.
 • Επίδομα τοκετού. Πρόκειται συνήθως για σταθερό ποσό, το οποίο είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση καισαρικής τομής.
 • Επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο.

Έξυπνη επένδυση
Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί σαφές δείγμα κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών, οι οποίες καλούνται ολοένα και περισσότερο στις μέρες μας να δείξουν ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής του προσωπικού τους. Επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο καλύτερη εικόνα της επιχείρησης στο κοινωνικό σύνολο, αφού η ομαδική ασφάλιση σημαίνει πρόνοια για τους εργαζομένους και η επιχείρηση αποκτά καλύτερο κοινωνικό πρόσωπο βοηθώντας έτσι στην προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Από την άλλη, ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να λειτουργήσει σαν έμμεση αύξηση μισθού, με χαμηλό κόστος για την εταιρεία, καθώς και να συνεισφέρει στη χάραξη της γενικότερης πολιτικής αυξήσεων. Χωρίς αμφιβολία συνιστά μια έξυπνη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με ποικίλα οφέλη. Σύμφωνα με ειδικούς στο χώρο των ανθρωπίνων πόρων, έρευνες αποδεικνύουν πως τέτοιου είδους παροχές συμβάλουν στη μείωση του ποσοστού των αποχωρήσεων και τη διατήρηση των ταλαντούχων στελεχών στην επιχείρηση.

Σημαντικό οικονομικό όφελος για την επιχείρηση που καλύπτει με ομαδικό ασφαλιστήριο τους εργαζομένους της, προκύπτει και από τη φοροαπαλλαγή ασφαλίστρων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση της δαπάνης αποτελεί η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού και όχι η περίπτωση ασφάλισης κάθε υπαλλήλου μεμονωμένα. Τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως, για κάθε εργαζόμενο (αρ. 5 παρ. 4 ν.3091/2002). Σε συμμετοχικά προγράμματα (συμμετοχή στο κόστος της ομαδικής ασφάλισης και του εργαζομένου), η εισφορά που βαρύνει τον εργαζόμενο εκπίπτει, επίσης, από το προσωπικό του φορολογητέο εισόδημα.

Προσαρμογή στα νέα δεδομένα
Η αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού, αφού οι ασφαλίσεις μπορούν να δοθούν σαν bonus και η χάραξη πολιτικής αυξήσεων μισθών αποτελούν αναμφισβήτητα πολύ καλούς λόγους για να εντάξει μία εταιρεία τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα στο οπλοστάσιό της. Σύμφωνα και με παλιότερες έρευνες που έχει παρουσιάσει το HR Professional, σε κλαδικό επίπεδο οι εταιρείες που αξιοποιούν στο μέγιστο τις παροχές των ομαδικών ασφαλίσεων είναι οι φαρμακευτικές, οι διαφημιστικές, οι εταιρείες τροφίμων και ποτών και οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Ο βασικός λόγος είναι ότι και σε αυτούς τους κλάδους το turnover είναι αρκετά υψηλό και οι ομαδικές παροχές αποτελούν ουσιαστικό κίνητρο για τους εργαζομένους. Στη λίστα των εταιρειών που εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση ασφαλιστικών προγραμμάτων περιλαμβάνονται και οι μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, τόσο στο χώρο της βαριάς βιομηχανίας (π.χ. εταιρείες επεξεργασίας μεταλλευμάτων), όσο και στο χώρο της ευρείας λιανικής (π.χ. αλυσίδες καταστημάτων, συνεταιρισμοί κ.ά.).

Ο όμιλος εταιρειών ALTEC πρόσφερε ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα σε 850 εργαζομένους του, ενώ και τα Ναυπηγεία Χαλκίδας προχώρησαν στην ομαδική ασφάλιση 144 υπαλλήλων τους με ασφάλεια ζωής και καλύψεις έναντι ατυχημάτων και απώλειας εισοδήματος. Στον τομέα των Health Care Benefits θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή υπηρεσιών, που να στοχεύουν στην πρόληψη διότι με αυτό τον τρόπο θα περιορισθεί το κόστος νοσηλείας και θα δημιουργηθεί αίσθημα ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανώτατα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, με τις ρυθμίσεις που προωθούνται στο ασφαλιστικό ο ασφαλισμένος θα κληθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να συμμετέχει στην ασφάλισή του. Προσαρμοζόμενες στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, οι εταιρείες σχεδιάζουν όλο και περισσότερα ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας, ζωής αλλά και συνταξιοδοτικού χαρακτήρα.

Προβλέπονται προγράμματα με ειδική αναφορά και στόχευση στις μεγάλες ελλείψεις των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, όπως για παράδειγμα η μετανοσοκομειακή φροντίδα. Τα νέα αυτά προϊόντα, που θα στηρίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές των unit linked προϊόντων, θα δημιουργούνται κυρίως για λογαριασμό επιχειρήσεων, οι οποίες στη συνέχεια θα τα προσφέρουν στους εργαζομένους τους ως μέρος ενός πακέτου αποδοχών. Με τον τρόπο αυτόν οι επιχειρήσεις θα επωφελούνται από τα φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Ως εκ τούτου σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή του σωστού προϊόντος, το οποίο θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα.


Case Study: Global Occupational Health στη Wrigley GmbH
Σιάρκου Μελίνα, HR Manager Greece-Italy-Malta-Cyprus Wrigley GmbH
Το όραμα της Wm. Wrigley Jr. Company είναι η παροχή ίδιων προδιαγραφών φροντίδας και πρόσβασης σε προγράμματα και υπηρεσίες Occupational Health, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή, την ιδιότητα ή το επίπεδο του κάθε εργαζόμενου. Στόχος του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, η προστασία των εργαζόμενων από εργατικά ατυχήματα, η σωστή εργονομία, η προώθηση της υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να γίνει καθημερινή κουλτούρα.

Στην Ελλάδα η Wrigley, εκτός από τις εξαιρετικού επιπέδου παροχές νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, έχει εφαρμόσει ένα “News Flash” σε συνεγασία και με την υποστήριξη της ιατρικής ομάδας του Global Occupational Health της Wrigley, παρέχοντας χρήσιμες, πρακτικές και απλές καθημερινές οδηγίες που μπορούν να βοηθήσουν τους συναδέλφους, ώστε να έχουν καλύτερη υγεία και ευεξία τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επίσης, όλοι οι εργαζόμενοι μας, ανά πάσα στιγμή και σε όποιο μέρος του κόσμου βρίσκονται, με ένα απλό τηλεφώνημα σε κάποιο κεντρικό Help Center, μπορούν να έχουν πληροφορίες και πρόσβαση για το κοντινότερο ιατρικό κέντρο που μπορεί να τους βοηθήσει ανάλογα με την περίπτωσή τους. Στη Wrigley, οι άνθρωποι και η προσήλωση στους ανθρώπους είναι βασική μας προτεραιότητα και μπορεί να έχουμε όμορφα προγράμματα και παρουσιάσεις, αλλά αυτό που μετράει είναι τι αντιμετώπιση έχουμε και ποιες ενέργειες κάνουμε την κρίσιμη στιγμή.

Ειδικά το κομμάτι της ασφάλειας ζωής και ατυχήματος είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο της αγοράς. Σχετικά με τις παροχές νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτουμε τον εργαζόμενο 24 ώρες το 24ώρο, 365 μέρες το χρόνο όπου κα αν βρίσκεται στον κόσμο, όλα τα έξοδα εντός ή εκτός νοσοκομείου όπου και αν αυτός επιλέξει κατά 80%.

Επίσης, “επιβραβεύουμε” με κάποιο επίδομα κάποιον εργαζόμενο που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει το δημόσιο φορέα και όχι μέσω του ιδιωτικού μας προγράμματος.

Δεν καλύπτουμε αισθητικές παρεμβάσεις, οδοντίατρο, ψυχολόγο, κλπ, αλλά έχουμε τη δυνατότητα για 1 ετήσιο οφθαλμολογικό check up.