Περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού προσλήψεων αναμένουν οι Έλληνες εργοδότες μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2009, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας για τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης που ανακοίνωσε η Manpower.

Η ελληνική αγορά εργασίας αναμένεται να εμφανίσει κάμψη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο το ποσοστό των εργοδοτών που θα προχωρήσει σε προσλήψεις είναι ίσο με το ποσοστό εκείνων που θα μειώσουν το προσωπικό που απασχολούν με αποτέλεσμα οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για το διάστημα Απρίλιος-Ιούνιος 2009 να διαμορφώνονται στο 0%. Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 750 ελλήνων εργοδοτών.  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Manpower, το 15% των ελλήνων εργοδοτών θα προχωρήσει σε προσλήψεις το προσεχές τρίμηνο ενώ ένα άλλο 15% σκοπεύει να προχωρήσει σε απολύσεις.

Περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις (64%) αναφέρουν ότι δε θα υπάρξει μεταβολή στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο ρυθμός προσλήψεων καταγράφεται μειωμένος κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μείωση του δείκτη των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης φτάνει τις 23 ποσοστιαίες μονάδες.

Σημαντικά βελτιωμένες παρουσιάζονται οι Προοπτικές Απασχόλησης στον τομέα του Τουρισμού, ο οποίος μάλιστα ευθύνεται για την πλέον αισιόδοξη πρόβλεψη του ερχόμενου τρίμηνου καθώς οι Προοπτικές Απασχόλησης του τομέα, είναι αυξημένες κατά 40 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον α’ τρίμηνο του 2009 και φτάνουν το +19%. Σε ετήσια βάση, η μεγαλύτερη κάμψη της τάξεως των 34 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται στους τομείς των Κατασκευών και της Μεταποίησης, με τις Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -10% και -9% αντίστοιχα.

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα ανά γεωγραφική περιοχή, παρατηρούμε ότι ενώ οι εργοδότες της Αττικής εκδηλώνουν συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές προσλήψεων, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να φτάνουν το +3%, οι εργοδότες της Β. Ελλάδος δίνουν μία πιο υποτονική πρόβλεψη της τάξεως του -3%.