Επέκταση της πρόωρης συνταξιοδότησης κατά τις ευνοϊκές διατάξεις των μητέρων ανηλίκων και στους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τις μητέρες ανηλίκων, προβλέπεται με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο 3655/08, σύμφωνα με την εγκύκλιο 54/2008 του ΙΚΑ.

Στην ίδια εγκύκλιο, ερμηνεύονται οι διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με τον οποίο καταργείται σταδιακά από το 2010 (προκειμένου να μη θιγούν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα) η δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης στις μητέρες ανηλίκων με την προσθήκη ενός έτους, αρχής γενομένης από την αρχή του 2010 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους.

Το όριο ηλικίας λήψης μειωμένης σύνταξης, κατά το μεσοδιάστημα από 1.1.2010 – 1.1.2014, οπότε θα απαιτείται η συμπλήρωση του 55ου έτους για τη συνταξιοδότηση των μητέρων, διαμορφώνεται ως εξής: κατά το 2010 απαιτείται η συμπλήρωση του 51ου έτους, το 2011 η συμπλήρωση του 52ου έτους, το 2012 συμπλήρωση του 53ου έτους και το 2013 συμπλήρωση του 54ου έτους.

Ανεξάρτητα από το έτος της ηλικίας – 50ό έως και 54ο – κατά το οποίο η μητέρα θεμελιώνει δικαίωμα (ανήλικο τέκνο και συντάξιμο χρόνο) αν η σύνταξη καταβληθεί στο 55ο έτος, θα είναι πλήρης, δεδομένου ότι δεν απαιτείται να συντρέχει η ανηλικότητα του παιδιού στο 55ο έτος.

Αν βέβαια από την ψήφιση της διάταξης και μετά, και κατά τη μεταβατική περίοδο, επιλέξει η μητέρα να συνταξιοδοτηθεί σε έτος ηλικίας μικρότερο του 55ου, θα υπάρξει ανάλογη μείωση. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα χορήγησης μειωμένης σύνταξης εξακολουθεί να ισχύει για τις μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένες μητέρες που έχουν ανάπηρα παιδιά, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τη νέα διάταξη.

Πηγή: Ναυτεμπορική