Τα τρία τέταρτα των εργαζομένων δεν αισθάνονται ότι ορίζονται από μία μόνο πτυχή της ταυτότητάς τους στην εργασία, αποκαλύπτει νέα έρευνα για τη διαφορετικότητα.

Οι εργαζόμενοι που έχουν βιώσει κάποια αρνητική αντίδραση σε ένα χαρακτηριστικό είναι πολύ πιο πιθανό να αισθανθούν ότι αντιμετωπίζονται με αδικία, σύμφωνα με έκθεση του Inclusive Employers.

Στο μεγαλύτερο παράδειγμα της διπλής διάκρισης, το 36% των ανθρώπων που αισθάνθηκαν ότι είχαν μία αρνητική εμπειρία, λόγω της θρησκείας τους, επίσης πιστεύει ότι έχει παρεμποδιστεί εξαιτίας της εθνικότητάς του. Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε ότι η ηλικία ήταν το πιο κοινό χαρακτηριστικό που επηρεάζει τους ανθρώπους στο χώρο εργασίας, όπως αναφέρθηκε από το 45% των ερωτηθέντων.

Η Rachel Krys, Διευθυντής του Inclusive Employers, υποστήριξε ότι «η στιγμή ήταν σωστή για μια πιο ολιστική ματιά του ζητήματος της ένταξης παρά για μία περιστασιακή προσέγγιση της διαφορετικότητας – πολυμορφίας που έχουν υιοθετήσει κάποιοι μάνατζερ».

«Οι φραγμοί που αντιμετωπίζουν ορισμένες ομάδες στην πρόσβαση στην εργασία, εξακολουθούν να είναι τεράστιοι και το σύνολο των πρωτοβουλιών, της νομοθεσίας της καθοδήγησης και των ειδικών ομάδων εργασίας δεν έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία», δήλωσε η R. Krys.

«Για τους εργοδότες, η μετακίνηση από τη διαφορετικότητα σε μία προσέγγιση που δημιουργεί κουλτούρα που επιτρέπει στα άτομα να αναπτυχθούν στις επιχειρήσεις είναι το επόμενο βήμα. Η πρόκληση για το Inclusive Employers, είναι να αναπτύξει νέα μοντέλα ένταξης, τα οποία είναι κατανοητά, αποδοτικά από οικονομική άποψη και αποτελεσματικά στην παράδοση».

Το Inclusive Employers είναι μία οργάνωση που απευθύνεται σε όλους τους εργοδότες, όλων των μεγεθών από οποιοδήποτε τομέα.

Μιλώντας στην παρουσίαση της έρευνας, η Charlotte Sweeney, executive director της διαφορετικότητας και της ένταξης στην εταιρεία Nomura δήλωσε: «έχουμε φέρει ανθρώπους εξαιτίας των διαφορετικών τους ικανοτήτων, της αξίας και της δημιουργικότητας αλλά και των επιπτώσεων που θα φέρουν στην επιχείρηση. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να τους αλλάξουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να χτίσουμε μία κουλτούρα στην οποία τα άτομα θέλουν να αποτελούν μέρος της».