Οι εταιρείες Towers Perrin και Watson Wyatt, πρόκειται να συγχωνευθούν σε μια νέα εταιρεία υπό την ονομασία Towers Watson & Co σύμφωνα με το βρετανικό HR Magazine.

Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2009 και εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδη στους μετόχους, περισσότερες λύσεις στους πελάτες και νέες ευκαιρίες καριέρας στους εργαζόμενους. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του βρετανικού περιοδικού καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου της νέας εταιρείας θα αναλάβει ο CEO της Watson Wyatt John Haley. Ο μέχρι στιγμής CEO της Towers Perrin, Mark Mactas θα υπηρετήσει το νέο σχήμα ως πρόεδρος.