Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα Workmonitor, που διεξήγαγε η Randstad, το 89% των Ελλήνων εργαζομένων αναλαμβάνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη την πρόοδο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Εντούτοις, περίπου το 90% των εργαζομένων θεωρεί ότι οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να υποστηρίζουν τους υπαλλήλους τους στην προσωπική εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Η έρευνα αυτή συμπίπτει με τα γενικά παγκόσμια ευρήματα της έρευνας Workmonitor της Randstad.

Τον περασμένο χρόνο, μόνο το 39% παρακολούθησε μία σειρά μαθημάτων ή περαιτέρω εκπαίδευση μέσω του εργοδότη και το 54% των υπαλλήλων θεωρεί ότι ο εργοδότης το παρακινεί στη συνέχιση της επαγγελματικής του εξέλιξης. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι 6 στους 10 Έλληνες εργαζόμένους μετακινούνται σε οργανισμούς που υπόσχονται ταχύτερη, καλύτερη ανάπτυξη και το 93% των εργαζομένων δήλωσε, ότι επιθυμεί συνεχή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Μόνο 31% των Ελλήνων εργαζομένων που ερωτήθηκαν, δήλωσαν ότι έχουν εξελιχθεί ταχύτερα, επειδή χρειάστηκε να εργαστούν σκληρότερα ή να αναλάβουν διαφορετικά εργασιακά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης. Πάνω από 50% των Ελλήνων εργαζομένων, που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι θέλουν να αναπτυχθούν επαγγελματικά αλλά δε γνωρίζουν τον τρόπο υλοποίησης στο οργανισμό που ήδη εργάζονται.

Προσωπική ανάπτυξη και κινητικότητα
Το 95% των Ελλήνων δηλώνει ότι η προσωπική του ανάπτυξη αποτελείται από το συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Παράλληλα, η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων φαίνεται να παραμένει σταθερή: Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα, το 67% των Ελλήνων εργαζομένων αισθάνεται σίγουρο στην προοπτική ανεύρεσης νέας εργασίας, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με πριν 3 μήνες, όπου το ποσοστό ήταν 65%, παράμεινε όμως χαμηλότερο σε σχέση με πριν 6 μήνες, όπου ήταν 72%. Ο δείκτης κινητικότητας, ωστόσο, συνεχίζει να υποδηλώνει αβεβαιότητα.

Στην έρευνα, το 10% των Ελλήνων εργαζομένων που ερωτήθηκαν, ανησυχεί ότι θα χάσει την εργασία του. Ένα ποσοστό 13% αναζητά ενεργά νέα εργασία, σε αντίθεση με το τελευταίο εξάμηνο, όπου ήταν 6% και το τελευταίο τρίμηνο ήταν στο 12%. Στην Ελλάδα, ο δείκτης κινητικότητας μειώθηκε κατά 2 μονάδες και έφτασε στις 99 συνολικά. Επίσης, στους νεότερους ηλικιακά μειώθηκε από τις 124 μονάδες στις 103, τους 3 τελευταίους μήνες, κάτι που αντικατοπτρίζει τη συνεχόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές νέων θέσεων εργασίας και γενικότερα την οικονομία, στην κατηγορία των ατόμων, στις ηλικίες 18-24 ετών.

Όσον αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση, αυτή φαίνεται ότι διατηρείται σε υψηλό επίπεδο καθώς το 64% των Ελλήνων εργαζομένων, δήλωσε ικανοποιημένο με τον τωρινό του εργοδότη σε σύγκριση με πριν από 3 – 6 μήνες, όπου το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε στο 63%. Στην Ουγγαρία το ποσοστό είναι 51%, στην Ιταλία 61% και στη Γαλλία 67%.

Προσωπικό κίνητρο: Εστίαση στην προαγωγή
Οι εργαζόμενοι σε 10 από 26 χώρες παγκοσμίως, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή σε σχέση με πριν 3 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Το ποσοστό για το 1ο και το 2ο τρίμηνο για το έτος του 2010 ήταν 15% και 14%, αντίστοιχα. Αύξηση της τάξεως 16% παρατηρείται στους Έλληνες εργαζόμενους που εστιάζουν στην προαγωγή.

Τα χαρακτηριστικά της ερευνάς Workmonitor της Randstad
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του πρώτου Workmonitor στην Ολλανδία το 2003 και πρόσφατα στη Γερμανία, η έρευνα Workmonitor πλέον διεξάγεται σε 26 χώρες σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών, ασιατικών και αμερικανικών χωρών. Η έρευνα δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο και αναδεικνύει τις παγκόσμιες και εθνικές τάσεις και την κινητικότητα της αγοράς εργασίας σε βάθος χρόνου.

Η έρευνα Workmonitor στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, καθώς και τις μετακινήσεις των εργαζομένων σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα 6μηνο πλαίσιο. Παράλληλα, βοηθά στην κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Εκτός από τις εργασιακές μετακινήσεις, μέρη της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

Η ποσοτική μελέτη διεξάγεται μέσω ενός online ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελούν άτομα ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι).

Το εύρος δείγματος για το 3ο τρίμηνο στην Ελλάδα είναι 1215 απαντηθέντα ερωτηματολόγια, χρησιμοποιώντας το Survey Sampling International. Η έρευνα διεξήχθη από τις 5 έως τις 22 Αυγούστου 2010.