Η ευέλικτη απασχόληση προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα και δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να στρατολογήσουν τους πιο αξιόλογους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με μία έρευνα που διενήργησαν από κοινού οι εταιρείες Work Wise UK και AA, ο μέσος εργαζόμενος «χάνει» 29 ημέρες το χρόνο στις μετακινήσεις οι οποίες μεταφράζονται σε 5 χρόνια κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Για τους εργοδότες, οι οποίοι αναρωτιούνται πως θα κινητοποιήσουν το προσωπικό, θα αυξήσουν τη δέσμευση των υπαλλήλων και θα μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης είναι μια ιδιαίτερα αποδοτική λύση.

Πηγή: www.freshbusinessthinking.co.uk