Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ.) ανακοινώνει την Απόφασή του να στηρίξει χιλιάδες ανέργους συμπολίτες μας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των μελών του.

Τα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποδεικνύουν έμπρακτα την ευαισθησία τους, προχωρούν ένα βήμα μπροστά και καλύπτουν – με ίδιους πόρους – το κόστος της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης 5.250 ανέργων, το οποίο θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο αριθμός των ανέργων αυτών αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των 52.000 ανέργων που θα ωφεληθούν από την υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΣΠΑ, εφόσον ολοκληρωθούν επιτέλους οι απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ο ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ. για μια ακόμη φορά καταγγέλλει ότι από το 2009 – μετά από 2,5 χρόνια και παρά τις δεσμεύσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – παραμένουν σε εκκρεμότητα 4 Διαγωνισμοί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που αφορούν σε:
• Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, για 30.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 07/09/2009.• Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους, για 10.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 25/09/2009.
• Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, για 4.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 9/09/2009.
• Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων, για 8.200 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/11/2009.

Τα παραπάνω προγράμματα αντιστοιχούν σε επιδοτούμενη κατάρτιση στα οποία θα συμμετάσχουν συνολικά 52.000 άνεργοι.
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για όλους μας, με τους ανέργους να αγγίζουν τις 800.000, συνιστώντας τα τραγικά θύματα της οικονομικής κρίσης και την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ να αποτελεί ζήτημα εθνικού συμφέροντος, η προώθηση των συγκεκριμένων Προγραμμάτων έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Οι 5.250 αυτοί άνεργοι θα υποδειχθούν στους φορείς του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ. από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ σε όλη την Ελλάδα και θα καταρτιστούν δωρεάν.